Otto Kwak

Ambassadeur

Otto Kwak (78, plek 17) is gepensioneerd basisschooldirecteur en lid van de wijkraad Sparrenburg in Rosmalen.  Natuur is zijn passie. ,,Natuur is kwetsbaar en niet in staat zichzelf te verdedigen. Terwijl dat in alle opzichten noodzakelijker is dan ooit! Mijn specialiteit is vogels, maar dan wel in samenhang met het grote geheel. Groen in de stad is zeer belangrijk! Onder andere door de intensieve landbouw komen bijvoorbeeld insecten in ernstige problemen en daarmee vele andere soorten. Bovendien heeft de mens sterke behoefte aan groen, ook al weten de meesten dat niet…… groen verkoelt, geeft rust enzovoorts.’’

Kwak woont in Sparrenburg. Ook in zijn directe woonomgeving strijdt hij voor meer natuur. ,, In onze wijk zijn in de loop van de jaren veel reststroken groen van de gemeente ingepikt door bewoners. De gemeente heeft dat te lang gedoogd. Zo wint de brutaliteit het van fatsoen….. Ook wegens bezuinigingen zijn er stroken door de gemeente verkocht. In verreweg de meeste gevallen resulteerde dat in betegeling en wat ik noem ‘omschutting’. Direct aansluitend aan onze wijk ligt het bosgebied, dat wij als wijkbewoners “ons bos“ noemen. Ik zou willen dat de gemeente het gebied aankoopt en er een mooi gebied van maakt voor natuur en lichte recreatie.’’

Het steekt Kwak dat natuur vaak het onderspit delft, ook in het ambtenarenapparaat.

,,Daar kan natuur nog steeds te weinig dominantie vertonen. De verschillende afdelingen werken er te weinig in samenhang, waarbij groen er vaak het kind van de rekening is.’’

Otto Kwak is een van de ambassadeurs van De Bossche Groenen. Samen maken we ons sterk voor een groene, culturele en sociale stad. Doe je mee? Geef jouw stad een gezicht. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube.

Deel deze video op: