Monique Buurma

Ambassadeur

Monique Buurma (42, plek 11) is welzijnscoach Psychogeriatrie en heeft een natuurclub voor en met haar cliënten.  De Bossche Groenen staat voor meer dan alleen groen, heeft zij ervaren.  ,,De Bossche Groenen is actief op diverse gebieden,  van het beschermen van de natuur en het realiseren van meer groenplekken, tot meer leefbaarheid in de wijken.’’  

Als bewoner van de Muntel heeft zij het effect daarvan in haar eigen omgeving gezien. ,,Denk aan zebrapaden rondom basisschool de Kameleon, de leefbaarheid van de wijk is verbeterd, bijvoorbeeld door de komst van de buurtmoestuin Bietje bij bietje.’’ Monique vindt dat De Bossche Groenen adequaat inspeelt op vraagstukken vanuit de burgers. ,,Ik ken veel burgers die met Judith Hendrickx in contact zijn gekomen voor diverse vragen. Zij worden ontzettend gehoord en Judith doet wat ze kan en neemt je vraagstuk ook erg serieus. De Bossche Groenen staat echt in dienst van de Bossche burger en het groene van de stad.’’

Wat Monique betreft wordt Den Bosch de eerste afvalvrije stad van Nederland, ,,In ieder geval moet er gewerkt worden aan het terugdringen van afval en bewustwording hiervan.  We moeten een systeem hanteren waardoor de burger zijn afval vermindert. Op allerlei terreinen zoals werken, wonen, en winkels. We moeten onze eigen toko zo energieneutraal mogelijk maken met medewerking van nieuwe innovaties, fondsen en woningcorporaties.’’

Monique Buurma is een van de ambassadeurs van De Bossche Groenen. Samen maken we ons sterk voor een groene, culturele en sociale stad. Doe je mee? Geef jouw stad een gezicht. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. En stem 21 maart op De Bossche Groenen.