Marijn van Heertum

Fractie- en commissielid

Marijn van Heertum is sinds 2014 ambassadeur van De Bossche Groenen, sinds juni 2018 fractiemedewerker en sinds 2021 raadscommissielid Sociaal