Lex Roes

Fractie- en Commissielid

Lex Roes is milieuwetenschapper. Hij is als fractielid actief in de commissie Bedrijvigheid.