Jet van der Graaf

Ambassadeur

Jet van der Graaf (46) is vormgever special products bij het tijdschrift Happinez. Daarnaast gaat ze vanaf voorjaar 2018 starten met het ontwikkelen van duurzame interieur concepten. Jet wordt een van de nieuwe bewoners van het duurzame en ecologische bouwproject in Boschveld, Bewust Wonen Werken Boschveld. De Bossche Groenen heeft zich ingezet voor het gebruik van een helofytenfilter. ,,Daarmee zuiveren we ons eigen afvalwater wat we deels hergebruiken en we ontlasten daarmee het riool; een duurzame en innovatieve manier om met afvalwater om te gaan.’’

Duurzaam leven hoeft echt geen hogere wiskunde te zijn, zegt Jet. ,,Ik ben er van overtuigd dat je jezelf moet afvragen wat het duurzame alternatief is, dat kun je altijd afwegen in het maken van je keuzes en beslissingen. We hebben nu eenmaal geen reserve planeet en de generaties na ons hebben het recht op onvoorwaardelijk schoon drinkwater, schoon voedsel, schone lucht, kortom, een gezonde leefomgeving voor iedereen. We zien natuur te veel als een (maakbaar en vernieuwbaar) product en zijn vergeten dat we er onderdeel van zijn; we zijn er dus juist afhankelijk van. We moeten als burger en consument echt niet onderschatten dat ook al zetten we kleine stapjes, deze best van invloed en grote waarde voor de toekomst kunnen zijn.’’

Natuur is ook belangrijk voor de opvoeding, vindt Jet. ,,Als we onze kinderen nu niet leren om zorgvuldig en respectvol met de natuur om te gaan, zich ermee te verbinden, dan gaan ze zich als volwassen er nooit hard voor maken… en dat is zo ontzettend hard nodig!’’

Jet van der Graaf is een van de ambassadeurs van De Bossche Groenen. Samen maken we ons sterk voor een groene, culturele en sociale stad. Doe je mee? Geef jouw stad een gezicht. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. En stem 21 maart op De Bossche Groenen.

Deel deze video op: