Helmus Boons

Adviseur & ondersteuner

Helmus Boons is adviseur en fractieondersteuner en schrijft bespreeknotities, moties en amendementen en stel schriftelijke vragen op.