Erik Pennings

Ambassadeur

Erik Pennings (41 jaar, plek 6) is adviseur en opleider in vastgoedverduurzaming. Hij voelt zich helemaal thuis in het gedachtengoed van De Bossche Groenen. ,,De natuur is onze primaire levensbron. In een wereld die (ogenschijnlijk) gedomineerd wordt door technologische ontwikkeling en afgedwongen economische groei is het gemakkelijk om dat uit het oog te verliezen. Groene politiek houdt ons bij de les en blijft onze verbondenheid met de natuur als kernwaarde respecteren en benadrukken.

Erik is ook actief voor Energie Coöperatie 073. ,,Ik voel me persoonlijk vooral sterk verbonden met de energietransitie en met burgerparticipatie. Ons energiesysteem wordt nog altijd gedomineerd door interen (verbranden), wat niet alleen tegen natuurwetten, maar in wezen ook tegen economische wetten ingaat. Wil je vooruit, dan moet je niet interen, maar investeren. Daar komt dan toch de technologische ontwikkeling als redder van de natuur. We moeten technologie inzetten in plaats van de aardkorst opstoken. Technologie voor opwekking van energie, voor het efficiënter benutten van energie en voor het tegengaan van verspilling.’’

Daarnaast is deze bezige bij ook vrijwilliger bij de Vincentiusvereniging, waar hij noodhulp organiseert. ,,Armoedebestrijding is een belangrijk thema. Ik ben in zijn algemeenheid veel bezig met verbondenheid in brede zin. Alles hangt met elkaar samen, autarkie bestaat niet. Cultuur zie ik als een uitdrukking van de onderlinge verbondenheid tussen mensen in het bijzonder. Voor mijzelf komt dat vooral tot uitdrukking in muziek, waar ik zelf actief mee bezig ben.’’

Erik Pennings is een van de ambassadeurs van De Bossche Groenen. Samen maken we ons sterk voor een groene, culturele en sociale stad. Doe je mee? Geef jouw stad een gezicht. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube. En stem 21 maart op De Bossche Groenen.

Deel deze video op: