d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed

Nieuws November

In deze nieuwsbrief:

1.Meet Up 22 november
2.Weinig speelruimte begroting
3.Bewoners Dierenbos
4.Maximum snelheid
5.Groote Wielen actie
6.Randwegen
7.Van de website...
8.De Bossche Groenen tipt/Save The Date
EVENTCOVER

1. Meet Up bij Bossche Brouwers - 22 november vanaf 16.00u

Binnenkort is de eerste Meet Up van De Bossche Groenen! We nodigen iedereen van harte uit om aan te schuiven en kennis te maken/van gedachten te wisselen met de fractie en alle andere Groenen Om met iedereen contact te houden organiseren we elk kwartaal een Meet Up waarbij iedereen die zich betrokken voelt kan aanschuiven om op een informele manier mee te praten, denken en doen met De Bossche Groenen!

We starten met de Najaars Meet Up, op vrijdag 22 november van 16:00u tot 19:00u bij Brouwers a/d Vaart. Heb je Facebook, meld je dan aan voor het evenement!

Meer info
Dorpsstraat_Rosmalen

2. Weinig speelruimte begroting

Wie wind zaait, zal storm oogsten. Daar waren we zeker op voorbereid toen we de gemeenteraadvergadering van afgelopen dinsdag in gingen. We wisten dat het ons niet in dank zou worden afgenomen dat we het college van B en W forse kritiek zouden leveren. Want we wachten al zo lang op de beloofde aanpak van de luchtverontreiniging, de elektrische bevoorrading van de binnenstad en de aanpak van verkeershufters in de binnenstad. Waar blijven de concrete acties?

Onze fractievoorzitter Judith Hendrickx kreeg dus de wind van voren tijdens de ruim zes uur durende vergadering (!), maar bleef fier overeind staan in het debat tijdens de gemeenteraadsvergadering. Helaas heeft ons dat weinig concreets opgeleverd. Geen van onze ‘eigen’ moties is aangenomen. Er was ook bitter weinig ruimte. De bijna 800 miljoen euro die we komend jaar uitgeven in deze gemeente, stond grotendeels vast. Er was maar weinig speelruimte en die gaat nu naar verkeersmaatregelen in het centrum van Rosmalen (35.000) en naar de watersportvereniging bij het Engelermeer (3600). En daar konden wij natuurlijk prima mee instemmen.

vakantiepark-dierenbos_op_de_kaart

3. Bewoners Dierenbos mogen blijven

Er kwam dinsdagavond bij de gemeenteraadsvergadering wél ineens een oplossing voor de bewoners van Dierenbos in Vinkel, tot onze grote verrassing. Begin van dit jaar vroegen we samen met enkele andere partijen om coulance ten opzichte van de huidige bewoners van het Dierenbos in Vinkel, toen de gemeente aankondigde dat iedereen daar tegen het eind van het jaar uit de recreatiewoning moest zijn.
De wethouder Roy Geers had daar aanvankelijk geen oren naar; er moest en zou gehandhaafd worden. Gaandeweg het jaar werd hij – onder druk van de hele oppositie- milder en nu mogen de ongeveer 200 permanente bewoners blijven totdat zij zelf weg gaan (uitsterfconstructie).

Niet meer dan logisch vinden wij; met zulke lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen zou het ook onmenselijk zijn om deze mensen op straat te zetten.

Lees meer over dit onderwerp
72098699_2368826130031755_8191444592814456832_n

4. Maximum snelheid snelwegen

Terwijl in de afgelopen maanden verschillende steden het kabinet aanmoedigden om de snelheid op de snelwegen te verlagen, bleef het stil in Den Bosch. Terwijl de verkeersbordenfabrikant Visser in Assen overuren maakte om borden met 100 erop te maken, bleef het stil in Den Bosch. Het College leunde achterover, stelde de antwoorden op onze schriftelijke vragen van eind september steeds uit en nam geen beslissing. Heel vreemd, omdat er twee jaar geleden al een motie is aangenomen om de gezondheid van de mensen die in de buurt van de snelwegen wonen te beschermen. Dus al voordat de bouw in het gedrang kwam vanwegestikstofproblematiek.

De Bossche Groenen wil de snelheid op de snelwegen rondom de stad en de dorpen verlagen naar een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. En wens die rechtsreeks uit ons verkiezingsprogramma komt. Dat is beter voor de gezondheid van mens en natuur, levert minder Co2 en stikstof op en bevordert bovendien de doorstroming. We gaan er technisch gezien niet over, maar we wilden dus dat ons gemeentebestuur een oproep zou doen aan het kabinet. Daarover ging onze motie die we dinsdagavond indienden.

Staande de vergadering dinsdag was er enige onduidelijkheid over de vraag of het kabinet nu al wel of niet een beslissing had genomen over de maximum snelheid op de snelwegen. Een pingetje op een telefoon dat een pushbericht aankondigt, zorgde voor verwarring. Een slecht gelezen nieuwsbericht kan ook verkeerd worden begrepen. Uiteindelijk wilde een meerderheid van de Bossche gemeenteraad zich helemaal niet uitspreken over de snelheid op de snelwegen. Daarom haalde niet alleen ons voorstel, maar ook het voorstel van onder meer D66, GroenLinks en CDA om maximaal 100 km per uur toe te staan, ook geen meerderheid.

Twee lichtpuntjes: het kabinet neemt inmiddels gelukkig zelf al maatregelen (ook al gaan die ons niet ver genoeg) en de motie van de PVV om juist 130 op de snelwegen rondom de stad toe staan, haalde evenmin een meerderheid.

Lees meer over dit onderwerp

DBG_INSTA_Groote_Wielen

5. Groote Wielen Actie

In De Groote Wielen wonen veel mensen die nog niet bekend zijn met ons, omdat ze relatief kort in onze gemeente wonen. Maar in die wijk speelt er wel veel. Er zijn onder meer zorgen over de plannen voor windmolens in de Rosmalense polder. Een dossier waar wij genuanceerd in staan; enerzijds vinden we het noodzakelijk dat er duurzame energie wordt opgewekt, maar anderzijds hebben we zorgen over verrommeling van het landschap en willen we het weidevogelgebied behouden.

Reden genoeg dus om in de Groote Wielen de deuren langs te gaan met onze boodschap. Dat deden we deze keer samen met Milieudefensie, die een zogenaamde volkspeiling houdt over duurzaamheid.

Meer foto's op Instagram & Facebook!

© Susan ReijndersBD

6. Randwegen

Drie extra wegen wil het College van B en W aanleggen. Om daarmee de verkeersdruk in het noordoosten van de stad en met name de Groote Wielen te verminderen. Het betreft een randweg vanaf de A59 langs Kruisstraat tot bij Groote Wielen, een extra weg tussen A2 en het Maximakanaal en een voorstel voor een weg die een deel van het Van Zwietenpark afsnoept (zie kaartje).

We snappen best dat de wijken en dorpen van autoverkeer ontlast moeten worden, maar een stuk van het Van Zwietenpark kappen is geen oplossing. Meer asfalt betekent meer alleen maar files. Wat doet het College van B en W eigenlijk om de toename van autoverkeer terug te dringen? Willen we de stad leefbaar houden dan moeten werken aan alternatieven voor het alsmaar groeiend autoverkeer. Wij willen nog meer thuis werken, een lightrail, beter openbaar vervoer en natuurlijk nog meer mensen die op de fiets naar het werk gaan.

Beeld : © Susan Reijnders/BD

7. Van de website:

Aanvullende criteria uitgifte bedrijventerreinen

Steeds meer consumenten kopen hun producten via internet. Distributiecentra voor grootschalige logistiek schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit heeft een enorme impact op het landschap. Er is niet alleen aandacht nodig voor het ruimtegebruik van deze  terreinen, maar ook voor het sociaal-economische en circulaire belang van deze gebieden. ‘Kiezen voor Kwaliteit’ is aan de orde én urgent nu de …
Aanvullende criteria uitgifte bedrijventerreinen

Autovrije dag, juist nu.

Autovrije dag, juist nu.
In de raadsvergadering van 5 juni 2019 werd de motie ‘Gezonde en duurzame stad de autovrije dag’ van CDA, D66 en De Bossche Groenen met een ruime meerderheid aangenomen. De wethouder liet vervolgens in juli 2019 weten ‘Wij zullen dit meenemen als een van de te onderzoeken mogelijkheden in de "gedragsaanpak mobiliteit" voor bewoners en dit samen met het wijkmanagement …

Vervolg Bomen Boschveldweg (Red De Platanen)

Aan de Boschveldweg staan 34 prachtige bomen; De wortels van deze hechte wijk. Als het aan ProRail en de portemonnee van de Staatssecretaris ligt, zijn deze Platanen het niet waard behouden te blijven en dreigt er dus kap van alle 34 gezonde(!) bomen, voor de plaatsing van een trillingswand. Je kunt een straat niet los zien van een wijk of …
Vervolg Bomen Boschveldweg (Red De Platanen)
std

Ode aan de bomen #reddeplatanen

Komende zondag, 17 november om 15.00u, brengt De Bossche Groenen haar 'Ode aan de Bomen'. Elke zondag worden er onder de bomen aan de Boschveldweg odes gebracht. Kijk op Facebook voor alle info

RUW - Het grote alternatieve stikstofdebat

‘Niet alles kan’ heette het rapport van Remkes over de PAS-uitspraak. ‘Niet alles hoeft’ zeggen we bij De Bossche Groenen. Bij RUW wordt ook over stikstof en de toekomst gesproken. Onder meer met Wouter van Eck van het Voedselbos in Groesbeek, met Hendrik Hoeksema (ZLTO) en onderzoeker en kunstenaar Arne Hendriks, bekend van The Incredible Shrinking Man. Kom kijken en mee praten: op dinsdag 3 december van 20.00 tot 21.30 uur in Babel (bieb).

Meer info : www.ruwdenbosch.nl

MinC Café

Maandagavond 16 december vult Minc de Verkadefabriek weer met een avond vol interessante wetenswaardigheden en nieuws over natuur en milieu.

Programma & meer info : www,minc-denbosch.nl.nl

De Bossche Groenen Feestje #savethedate

We geven een feestje! En wel op 18 januari 2020. Zet 'm vast in je agenda, meer info volgt...

facebook twitter youtube instagram 
MailPoet