d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed

Nieuws

1. Terrassen bieden ruimte voor ontmoeting
2. Motie Vluchtelingenkinderen
3. Matte reactie wethouder van cultuur
4. Geen schaamgroen maar een pronkstuk
5. Rosmalens nertsen hebben geen corona
6. Help de das (deel 2)
7. Lege bussen die voorbij rijden zijn nog steeds bussen die voorbij rijden

Terrassen bieden ruimte voor ontmoeting.

Terrassen zijn niet alleen een belangrijke inkomstenbron voor horeca-ondernemers, maar ook een plek van ontmoeting, waar mensen verhalen delen. Als je elkaar tegenkomt in goede tijden, weet je elkaar ook beter te vinden in slechte tijden. Ondernemers maken die ontmoeting mogelijk. Daarom moeten we die financieel tegemoetkomen in deze coronatijd.

En daarom kwam De Bossche Groenen met het initiatief om de ondernemers dit jaar geen precariobelasting meer te laten betalen, zoals ook in steden zoals Tilburg gebeurt. Dat was nog een stap te ver voor de gemeenteraad, die eerst meer financiële consequenties van de coronacrisis in beeld wil hebben. Maar tot 1 juli wordt er in ieder geval geen precario geheven. En daar zijn we blij mee.

De horeca-ondernemers hebben niet alleen meer ruimte in de portemonnee, maar ook fysiek meer ruimte nodig. Daar gingen wel de handen voor op elkaar tijdens de raadsvergadering op dinsdag 12 mei. Hoe precies, dat zal samen met de horeca bekeken worden. Wij hebben alvast het idee geopperd om te het voetgangersgebied in onze binnenstad uit te breiden om zo meer ruimte te maken voor terrassen, voor ontmoeting. Denk bijvoorbeeld aan de horeca in de drukke Hinthamerstraat. Deze tijden vragen om echt anders denken en anders inrichten van de straten en pleinen in onze prachtige binnenstad.
65443495_2304915869756115_7488619833873924096_n
De horeca op de zogenaamde scharnierpunten waar je de binnenstad binnen komt, zoals café Buurt bij het Heetmanplein en café Herman in de Watertoren op het Hinthamereinde, moeten evenveel precario betalen als de horeca in de binnenstad, hoewel ze minder uren met terras open kunnen zijn (wat op zich begrijpelijk is, omdat ze op rand van woonbuurten zitten).

De Bossche Groenen vindt dat oneerlijk: zij hebben met een woonwijk rekening te houden, maar moeten betalen alsof ze de mogelijkheden van hartje centrum hebben. Wij dienden daarvoor een motie in, die helaas niet voldoende gesteund werd. Deze cafés krijgen gelukkig wel meer mogelijkheden om hun boterham te verdienen.

Motie Vluchtelingenkinderen

Onze motie 'Oproep Vluchtelingenkinderen' is dinsdag 12 mei tijdens de raadsvergadering aangenomen. Trots op onze fractievoorzitter Judith Hendrickx, die in reactie op het armoedige PVV standpunt, pérfect verwoordt wat zorg voor onze naasten en solidariteit betekenen.
Het kabinet weigert vooralsnog deze kinderen op te vangen. In tegenstelling tot landen als Duitsland, Zwitserland, Frankrijk en België.
syria-1682292_1920
Gemeente 's-Hertogenbosch moet een krachtig signaal afgeven om deze regering op andere gedachten te brengen.

Bekijk Judith's betoog via de link.

Matte reactie wethouder van cultuur.

Op donderdag 7 mei presenteerde de nieuwe coalitie van de provincie de plannen voor Brabant. Een van de speerpunten is een flinke bezuiniging op de cultuursubsidies. De nieuwe coalitie zet in op geleidelijke afbouw van de subsidies richting het ‘nieuwe normaal’ van na 2023. Deze aangekondigde bezuiniging heeft tot veel onrust geleid in de culturele sector. En terecht. Veel culturele instellingen en evenementen zijn (deels) afhankelijk van financiële bijdragen vanuit de provincie en vrezen nu voor hun toekomst.

Het mes zetten in de cultuur subsidies heeft ook direct gevolgen voor onze stad. Een rijk cultureel leven zorgt voor werkgelegenheid, is een aanjager voor onze (lokale) economie en trekt bezoekers naar onze stad. Bezoekers van voorstellingen en culturele evenementen laten flink wat geld achter. Met het wegvallen van de cultuursubsidies wordt niet alleen een hele sector bedreigd maar zal dus ook gevolgen hebben voor de lokale middenstand die het nu toch al moeilijk heeft in coronatijd.

blvd
Verschillende bestuurders in Brabant hebben inmiddels ook van zich laten horen en hun zorgen en ongenoegen uit gesproken over de koers van de nieuwe coalitie. En gevolgen die zij vrezen voor hun stad en Brabant als Provincie.

Daarom vroegen wij in het vragenhalfuurtje bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdagavond aan onze wethouder cultuur, Mike van der Geld van D66, om ook een statement te maken en op te komen voor de Bossche culturele instellingen. Er volgde in onze ogen een matte reactie, zo van dat -e er op vertrouwt dat het wel snor zit met de lopende afspraken. Wij hadden meer verwacht….

Lees meer op de website.

Geen schaamgroen maar een pronkstuk.

Anderhalf jaar geleden heeft de gemeenteraad een motie van GroenLinks 's-Hertogenbosch​, De Bossche Groenen, SP Den Bosch​, Rosmalens Belang​ en D66 's-Hertogenbosch​ aangenomen voor natuurinclusief bouwen. Dan zouden we nu toch al wat resultaat mogen zien, toch?

Dat valt tegen; er is nog steeds geen groen loket waar inwoners en bouwers hun info kunnen halen en het ontbreekt de gemeente ook aan overzicht. We snappen dat natuurinclusief bouwen niet zonder meer af te dwingen is en dat er vooral gewerkt moet worden aan bewustwording in de bouwsector.
csm_Nieuwbouw_Weener_XL_2a2f87e419

Daarom lijkt het ons van groot belang dat de gemeente zelf het goede voorbeeld geeft. Om te beginnen met de nieuwbouw van Weener XL. Wij willen geen schaamgroen, maar een pronkstuk! Daarover hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W.

Lees meer op de website.

Rosmalens nertsen hebben geen corona.

Naar aanleiding van onze schriftelijke vragen is er gecontroleerd bij de nertsenfarm in Rosmalen. Er is geen corona bij Rios Mink. Daar zijn we blij om. Het betekent dat er geen zorgen voor de omgeving hoeven te zijn. Goed dat er gecontroleerd is en wordt. Maar de zorgen voor de nertsen blijven. Het blijft triest dat de nertsen wel nog altijd 'gewoon' dood mogen gaan. Tot eind 2023...., want dan verandert eindelijk de wet.
SONY DSC

Help de das (deel 2)

In de herfst van 2018 werden er in korte tijd meerdere dassen aangereden op de Berlicumseweg in Rosmalen. Daarom vroegen we het college toen om maatregelen te treffen, samen met buurgemeente Sint-Michielsgestel. Onderzoek en overleg werden beloofd. Dat stemde ons hoopvol. Maar toen werd het stil, erg stil. Er was wel onderzoek en ambtelijk overleg, maar helaas heeft dat niet geleid tot verbeteringen voor de das. Geen afrasteringen, geen faunatunnels.

Omdat de gemeente Sint-Michielsgestel ambtelijk te kennen heeft gegeven er geen prioriteit aan te geven. En alleen op Bosch’ grondgebied maatregelen treffen zou niet zinvol zijn.
Verbeteringen voor de das op de Berlicumseweg zijn nog steeds nodig.
das
We weten uit onderzoek dat er steeds meer dassen net ten zuiden van Den Bosch leven. De Dassenwerkgroep Noord-Brabant heeft op 22 april 2020 nog een jong (wees)dasje gevonden op het fietspad naast de Berlicumseweg.
Bovendien zouden meer zoogdieren kunnen profiteren van aanpassingen bij die weg. Daarom hebben we het College via schriftelijke vragen opnieuw verzocht dit (bestuurlijk) op te pakken en er dit keer wel echt werk van te maken.

Lees meer op de website.

Lege bussen die voorbij rijden zijn nog steeds bussen die voorbij rijden.

Het is volkomen terecht dat het College een poging doet om het aantal bussen op de Koningsweg te verminderen, want de buurt wordt daar echt al lange tijd overbelast met busverkeer. Maar een lege bus van de oost- naar de westzijde van het station laten rijden, dat lijkt ons niet de oplossing.

Toch is dat de consequentie van het voorstel van het College van B en W om een uitstaphalte aan de westzijde van het station te creëren voor vervangend NS-busvervoer. In onze optiek zijn onnodige verkeersbewegingen in het centrum van de stad onwenselijk, zeker als dat grote op diesel rijdende bussen zijn.
bus
Wat maakt het nodig om bussen leeg van de westzijde naar de oostzijde te laten rijden? Kan er niet gewoon een in- en uitstapplaats aan de westzijde gemaakt worden? Daarover hebben we vragen aan het College van B en W gesteld.

facebook twitter youtube instagram 
MailPoet