nieuwshdr

Nieuws

1. Platanen blijven behouden!
2. Theater of geen theater?
3. Draagvlak is nodig voor succesvolle energietransitie
4. Minder restafval ophalen en extra plastic container
5. De Bossche Winter komt eraan
6. Bicycle Dutch Blog over autovrije Van Berckelstraat
7. Duurzaamheid, niet lullen maar poetsen!
8. Agenda

Platanen blijven behouden!

Goed nieuws! De Platanen aan de Boschveldweg blijven behouden. Op 7 juli vroegen we het college naar de stand van zaken rondom de Platanen aan de Boschveldweg. We vroegen de wethouder het voorbeeld van de Maijweg te volgen en samen met bewoners tot een herinrichting te komen van de Boschveldweg, de groene verbindingszone tussen station en Spoorzone/Stadsdelta. Én we vroegen het college om samen met ProRail, NS en de staatssecretaris tot een oplossing te komen waarbij de 34 beeldbepalende bomen worden gespaard.
En dat is nu gelukt!
Meer lezen
Rianneke in de boom

De raad beslist; Theater over theater nu ten einde?

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober jl. is het bestemmingsplan dat een nieuw theater aan de Parade mogelijk moet maken, besproken en goedgekeurd. Na nog geen half uur vergaderen komt hiermee na 14 jaar een einde aan een van de langstlopende dossiers uit de Bossche politiek...
Meer lezen
De raad beslist; Theater over theater nu ten einde?

Draagvlak is nodig voor succesvolle energietransitie

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober jl. is het raadsvoorstel voor De Duurzame Polder besproken en aangenomen. De fractie van De Bossche Groenen is als groenste partij van 's-Hertogenbosch vóór het idee van een duurzame polder en voor windenergie. Alleen dient daar wel draagvlak voor te zijn in de gemeenschappen die het hardst worden geconfronteerd met de gevolgen van het opwekken van grootschalige windenergie...
Meer lezen
Draagvlak is nodig voor succesvolle energietransitie
containers

Minder restafval ophalen en extra plastic container

Afval verminderen en afval scheiden is nodig. Daarom is het goed dat dat zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Dus kom maar op met die nieuwe container voor plastic! En als je er geen ruimte voor hebt, kun je gewoon nog je plastic naar de bestaande ondergrondse containers brengen.

We zijn blij dat er vanaf medio 2021 een verandering komt in het ophaalsysteem. Als de grijze bak maar eens per drie weken wordt geleegd in plaats van eens per twee weken, dan stimuleert dat tot beter scheiden. En zit jij in de luiers en denk je 'Oei, dat gaat stinken als de grijze bak minder vaak wordt geleegd'? Er wordt onderzocht of luiers apart ingezameld kunnen worden, zoals in Tilburg ook gebeurt. Ook fijn voor de buren;)

Zie dit filmpje over het nieuwe afvalbeleid

De Bossche Winter komt eraan

In oktober sprak de raad over De Bossche Zomer / Winter en stemde in met een voorstel voor De Bossche Winter. Het succes van de Bossche Zomer vraagt om een vervolg! De stad heeft een zomer lang kunnen genieten van de sfeervolle locaties, de koppeling met cultuur en de diversiteit van activiteiten. Gezien de constante ontwikkelingen rondom corona zullen we ook nu nog flexibel en creatief moeten omgaan met de mogelijkheden voor de komende Bossche Winter...
Meer lezen
De Bossche Winter komt eraan

Bicycle Dutch Blog over autovrije Van Berckelstraat

Bicycle Dutch is het blog van Mark Wagenbuur, ambassadeur van de Dutch Cycling Embassy en fanatiek blogger, twitteraar en YouTuber over alles wat met fietsen in Nederland te maken heeft. Mark woont in s-Hertogenbosch en publiceerde op zijn website onlangs een mooi artikel over het autovrij maken van de Van Berckelstraat....
Meer lezen
Bicycle Dutch Blog over autovrije Van Berckelstraat

Duurzaamheid, niet lullen maar poetsen!

In oktober is de 'Week van de Duurzaamheid' waarin de gemeente uitpakt met de resultaten en plannen rondom het thema. Uit het jaarlijks duurzaamheidsverslag komt echter naar voren dat er nog heel veel kansen zijn als het gaat om nieuw beleid. Voornemens en ambities, maar onder het kopje ‘wat gaan we bereiken’ blijft het akelig leeg…
Meer lezen
Duurzaamheid, niet lullen maar poetsen!

Agenda

11 oktober Secret Stekjes Ruil - DW green up your life - Duurzaam Weekend Den Bosch

20201010_133830
Meer info

12 oktober Informeren & Ontmoeten

U kunt inspreken over voor de raadsvergadering van 10 november geagendeerde onderwerpen en over niet-geagendeerde onderwerpen tijdens de raadsbijeenkomst Informeren & Ontmoeten van 12 oktober.
Meer info
12 oktober Informeren & Ontmoeten
facebook twitter youtube instagram 
MailPoet