nieuwshdr

Nieuws

1. Rellen, vegen, schilderen, onderzoeken
2. Actie voor verkeersveiligheid in Den Bosch noord
3. Biologische inkoop? Dat valt vies tegen
4. Collega's gezocht!
5. Meer dierproeven. Niet van deze tijd
6. De autoluwe binnenstad biedt oplossingen
beschilderde platen

Rellen, vegen, schilderen, onderzoeken

Eerst waren we met stomheid gelagen, toen boos en daarna pakten we de bezem. Een grote crowdfundingsactie voor getroffen ondernemers en beschilderde platen voor de winkelruiten verwarmden onze harten. De rellen van maandagvond 25 januari hebben het slechtste, maar het ook het beste van de stad laten zien.

En daarna moeten de vragen gesteld worden: hoe kon dit zo gebeuren, waarom liep het uit de hand en waarom konden de politie en de ME pas zo laat ingrijpen? Daarom hebben we samen met enkele andere partijen om een verantwoordingsdebat gevraagd. Dat gebeurde afgelopen dinsdag tijdens de eerste volledig digitale raadsvergadering in onze stad. Burgemeester Jack Mikkers gaf aan dat de politie de hele dag al bezig was geweest met het nagaan van informatie, maar dat de snelle opmars naar de binnenstad desondanks als een verrassing kwam. En dat de ME ook in andere steden actief was, hielp evenmin. Hijzelf had die maandagavond ook al aangekondigd dat hij een onderzoek wilde. Dat onafhankelijk onderzoek wachten we nu af.

Zie ook dit verhaal over het verantwoordingsdebat: https://www.bd.nl/den-bosch-vught/noodverordening-in-den-bosch-was-dat-niet-toch-nodig-geweest~a2306a4d/
20210123_111708

Actie voor verkeersveiligheid in Den Bosch noord

Wie in Den Bosch noord woont of geweest is de afgelopen week, moet het gemerkt hebben; De Bossche Groenen voeren actie voor de verkeersveiligheid op noord. Dat doen we omdat er in de afgelopen zes jaar ruim100 ongevallen zijn geweest met meer dan vijftig gewonden en drie doden. En dit waren nog maar de officiële cijfers....het topje van de ijsberg weten wij uit ervaring.

Samen met buurtbewoners uit de Rompert, Orthen, Buitenpepers, Slagen, Haren/Donk/Reit en Hambaken gingen we zaterdag 25 januari de huizen langs om flyers te bezorgen en mensen op te roepen om in te spreken bij de gemeenteraad op 10 februari en om de petitie van bewoners te ondertekenen. Ook hangen er op vier locaties grote spandoeken, onder andere bij d rotonde Sint Teunislaan/ Rompertsebaan, een van de gevaarlijkste van Brabant. Een geslaagde actie die ook veel media-aandacht kreeg. De petitie wordt 10 februari aan de gemeenteraad aangeboden. En wij gaan ons natuurlijk vervolgens in de raad sterk maken voor verbeteringen voor de verkeersveiligheid op noord.

Teken hier de petitie:
https://verkeerindenboschnoord.petities.nl/

Zie ons filmpje van de actie: https://youtu.be/-PGgyW19dq8:
varken-18klein

Biologische inkoop? Dat valt vies tegen

Herinner je je onze zogenaamde bitterballenmotie nog? Om de negatieve gevolgen van de intensieve veehouderij te verminderen, wilden we graag dat de gemeente een voorbeeld zou stellen door geen of alleen biologisch vlees te serveren bij activiteiten van de gemeente. Niet nodig, zei de burgemeester bij de raadsvergadering van december, want we kopen al biologisch in. Nou, dat valt dus vies tegen, blijkt uit navraag. Het is niet standaard geregeld, maar hangt af van de ambtenaar. De lunches van het College van B en W, de aftap van het parlementaire jaar en de nieuwjaarsbijeenkomst voor ambtenaren in januari 2020 bijvoorbeeld waren helemaal niet biologisch. Daarom hebben we opnieuw gevraagd om werkelijk meer diervriendelijk in te kopen. Want je kan echt met mes en vork al het verschil maken en de gemeente zou het goede voorbeeld moeten geven.

Er leven in onze gemeente 150.0000 dieren in de intensieve veehouderij. Behalve door anders te eten kun je ook op andere manieren de luchtkwaliteit en het dierenwelzijn verbeteren. Het College verwees ons hiervoor door naar Agri Food Capital. Maar noch in het activiteitenverslag 2020 of jaarplan 2021 van AFC noch in het uitvoeringsplan 2021 van de regio komen de woorden ‘luchtkwaliteit’ of ‘dierenwelzijn’ voor. Helaas. Daarom vragen we ook daar opnieuw aandacht voor met schriftelijke vragen. Want er stonden mooie woorden in het collegeakkoord, maar wat doet de gemeente nou echt aan verminderen van de negatieve gevolgen van de intensieve veehouderij?

De Bossche Groenen

Collega's gezocht!

Maak jij je druk om de leefomgeving voor mens en dier in onze gemeente? Ben je niet vies van een goed debat en/of een beetje actie voeren? Schrik jij niet terug van een stapel leeswerk? Dan ben je misschien wel onze nieuwe collega in de fractie van De Bossche Groenen.....

De officiële kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 begint pas na de zomer. Maar als je speelt met de gedachte om je aan te melden, is dit is het juiste moment om alvast nader kennis te maken met ons. Kom een keer kijken bij de fractievergadering, ga met ons in gesprek, stel al je vragen. We zijn bereikbaar via info@debosschegroenen.nl of bel Judith: 06-55144506.Van de Website:

Meer dierproeven. Niet van deze tijd.

Eén van de grootste proefdiergebruikers van het land, Charles River in Den Bosch, wil nog meer dierproeven gebruiken. Hiervoor heeft het bedrijf een vergunning gekregen van de gemeente waarmee het aantal dierproeven volgens cijfers van Animal Rights met 122.300 kan worden uitgebreid. Dit terwijl landelijke beleid is dat er steeds meer wordt ingezet op steeds betere alternatieven, welke het gebruik …
Meer lezen
Meer dierproeven. Niet van deze tijd.

De autoluwe binnenstad biedt oplossingen

Hoe houd je lokale winkelgebieden levendig als consumenten steeds meer online willen kopen? Hoe houd je de stad leefbaar met twee keer zoveel inwoners als 40 jaar geleden? Hoe beschermen we de historische waarde van onze binnensteden tegen de toenemende verkeersdruk? En hoe zit het eigenlijk met de luchtkwaliteit en de gezondheid van onze inwoners? Als lokale Bossche partij hebben …
Meer lezen
De autoluwe binnenstad biedt oplossingen
MailPoet