d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed

Nieuws Februari

Extra lang & ietsje later i.v.m. Carnavalsreces!

1. Onderwijsboulevard groener, maar nog altijd met te veel verkeer
2. Spoorovergang Orthen
3. Bomen, bomen, bomen
4. Onzekerheid omtrent Annapark duurt voort
5. Mantelzorg
6. Vuurwerk
7. 5G
8. Toch weer festivals bij het Engelermeer?
9. Glyfosaat en de Grondkamer
10. Petitie snelheidsverlaging A2/A59
11. Politieke klets
12. Veilig naar school
13. Hoteltorens in Vught?
14. Onttegel Je Tuin 2020

Onderwijsboulevard, nog altijd te veel verkeer

De Onderwijsboulevard blijft open voor verkeer. Dat is de beslissing van het College van B en W na het doen van een proef (living lab) in oktober. Het verkeer in de wijk liep vast en omwonenden waren niet blij met de afsluiting. De afsluiting was een wens van coalitiepartij D66, die graag een autovrije groene onderwijsboulevard had gewild.
Als troost wordt de straat nu wel vergroend.
Zijn we daar content mee? Nou nee. Het busverkeer zou wat De Bossche Groenen betreft zo snel mogelijk weer gewoon over de Onderwijsboulevard terug mogen komen, zodat de Koningsweg aan de andere kant van het station niet overmatig belast hoeft te worden met busverkeer en de studenten ook gewoon per bus naar de HAS of Avans kunnen.
Onderwijsboulevard, nog altijd te veel verkeer
Ook de Magistratenlaan zou meer busverkeer kunnen verwerken. De studenten zouden wat ons betreft ook kunnen parkeren in het Transferium aan de Deutersestraat in plaats van aan de Onderwijsboulevard. Scheelt een heleboel verkeersbewegingen en komt ten goede aan de veiligheid en overzichtelijkheid in de straat. De voorgestelde vergroening van de Onderwijsboulevard is dus maar een schrale troost. Hiermee lossen we de verkeersproblemen in de stationsregio helaas niet op.

Spoorwegovergang Orthen

Ja, daar zaten ze dan, op de tribune van de raadszaal bij de commissie Omgeving. De inwoners uit oud-Orthen. Ze kwamen om te luisteren naar de discussie over de spoorwegovergang. Die overgang is in de zomer van 2018 aangepast, omdat daar regelmatig fietsers onderuit gingen, wat gevaarlijke situaties opleverde. Daarna is er een rechte oversteek gemaakt die alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk is. Automobilisten moeten omrijden dus.
Samen met de buurt wordt er al een tijd gekeken naar een definitieve oplossing. Wat ons betreft zou dat een tunnel moeten zijn. Afgelopen maand werd duidelijk dat de gemeente ook de optie ‘helemaal afsluiten’ in overweging neemt. Tot ongenoegen van de buurt, die natuurlijk graag wil dat het deel van de wijk achter het spoor ook goed toegankelijk blijft. Daar zou de discussie over gaan. Maar die discussie kwam er niet. De vijf coalitiepartijen GroenLinks, CDA, VVD, D66 en Rosmalens Belang willen namelijk geen voorschot nemen op het onderzoek en de volledige afsluiting niet op voorhand uitsluiten.
Spoorwegovergang Orthen

En dat willen De Bossche Groenen, SP en PvdA dus wel. Maar daar krijgen we niet alle handen voor op elkaar. Wij hebben daarom bij de gemeenteraads-vergadering een aanvullende motie ingediend waarin we vragen om het participatieproces serieus te nemen. En dus moeten de bewoners wat ons betreft opnieuw om de tafel met de wethouder, waarbij alle vier de varianten worden besproken, en dat die vier varianten daarna ook aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Maar de collegepartijen willen nu niet ingrijpen in het proces en afwachten totdat het College de voorkeursvariant presenteert en er een raadsvoorstel komt. Wordt vervolgd in mei dus.

Lees meer op de website

Subsidie aanplant nieuwe bomen

Subsidie aanplant nieuwe bomen
De gemeente is druk bezig bomen te planten, onder andere langs doorgaande wegen. Dat juichen wij natuurlijk van harte toe. Maar er mag wat ons betreft nog een schepje bovenop. In Amsterdam worden bijvoorbeeld subsidies aan particulieren gegeven voor het planten van bomen.

Lees meer op de website

Onzekerheid omtrent Annapark duurt voort

De onduidelijkheid omtrent het Annapark gaat nog een tijdje duren. Vanaf april komen er gesprekken met omwonenden en pas in het najaar wordt er eventueel een nieuw voorstel gemaakt. Dat heeft ook gevolgen voor de locatie de Vlieger, waar stichting Steengoed in principe een woonvorm voor jongeren met een licht verstandelijke beperking gaat bouwen. Zij weten dus pas later of hun plan overeind blijft, of aangepast moet worden. De Bossche Groenen vindt het verdrietig dat deze jongeren zo lang in onzekerheid moeten blijven. Wat ons betreft had het college al duidelijkheid gegeven door er simpelweg voor te kiezen dat er helemaal geen bebouwing in het Annapark komt.

Motie Annapark; geen bouwlocatie
We zijn er wel content mee dat het oorspronkelijke voorstel niet doorging en dat er wordt gesproken met omwonenden, maar dat had niet ten koste van het bouwplan op de locatie De Vlieger moeten gaan.

Lees meer op de website

Mantelzorgers

Er is niks mis met oog hebben voor een ander. Er is ook niks mis met je handen laten wapperen. Maar er gaat wel iets mis…
....Als je nooit tijd hebt voor sport of andere ontspanning, omdat je voor je zieke ouder moet thuisblijven..
…Als je op school niet zo goed durft te vertellen waarom je te laat bent met het inleveren van je werkstuk, omdat het zo lastig is om uit te leggen dat je vader psychotisch is.
...Als je eigenlijk nooit op tijd op je stageadres kunt zijn, omdat je eerst je jongere broertje naar school moet brengen, omdat je ouders dat niet kunnen. Kortom; er is niks mis met oog hebben voor een ander, maar er gaat wel iets mis wanneer dat de opstartfase van je leven belemmert. Zoals bij jonge mantelzorgers vaak het geval is. Daarom hebben wij samen met de PvdA, CDA en VVD het initiatief genomen om steun voor de jonge mantelzorgers op agenda van de gemeenteraad te zetten. En de steun gaat er komen!

Jonge Mantelzorgers

Alle partijen zijn het er mee eens dat er extra aandacht voor jonge mantelzorgers moet komen. Hoe, dat moet nog bekeken worden. En die verbetering begint er al mee dat jij dit verhaaltje helemaal uitgelezen hebt en nagedacht hebt over de positie van jonge mantelzorgers. Want het is een groep die niet goed zichtbaar is en ook (nog) niet zo goed weet waar ze terecht kunnen voor hulp. Het helpt alvast als we de jonge mantelzorger herkennen. Dankjewel voor de aandacht.

Lees meer op de website

Vuurwerk

Vuurwerkverbod, de tijd is rijp
We hadden het er in onze vorige nieuwsbrief al over: de discussie over vuurwerk is in een stroomversnelling gekomen. Met als voorlopig hoogtepunt het besluit van het kabinet dat er vanaf komende jaarwisseling een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen geldt. Dat komt overeen met het verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hoewel wij het liefst een algeheel verbod op consumentenvuurwerk zien, zijn we daar toch erg blij mee.
We blijven ondertussen bezig om hier in onze gemeente de overlast te beperken. Vorig jaar kregen we alleen de handen op elkaar voor vrijwillig vuurwerkvrije zones, waar de gemeente ons inziens te weinig handen en voeten aan heeft gegeven om die ook echt mogelijk te maken. In antwoorden op schriftelijke vragen erkent het College daar ook fouten in te hebben gemaakt.
Niet goed, maar we kijken graag vooruit naar nieuwe kansen. En die zijn er.
Samen met GroenLinks en D66 hebben we burgemeester Jack Mikkers gevraagd om uiterlijk in mei met een voorstel naar de gemeenteraad te komen. In dat voorstel zullen drie of vier scenario’s worden uitgewerkt. Daarin wordt meegenomen hoe er met vuurwerkvrije zones moet worden omgegaan en ‘ook de wenselijkheid van het organiseren van één of meerdere vuurwerk- of lichtshows’ wordt daarin betrokken, lezen wij in antwoorden op onze schriftelijke vragen. De Bossche Groenen pleit al jaren voor een centrale vuurwerkshow in plaats van consumentenvuurwerk, dus dat deze mogelijkheid nu serieus bekeken wordt, stemt hoopvol. En als zo’n centrale show van licht in plaats van vervuilende metalen gemaakt is, zou dat natuurlijk helemaal mooi zijn.

Wordt vervolgd...

Lees meer op de website

5G, hoe zit het met onze gezondheid?

Onze discussienotitie over 5G is besproken bij de commissie Sociaal van 12 februari. Onze twijfel over A) de noodzaak van 5G en B) de mogelijke gezondheidsrisico’s van 5G wordt vooralsnog niet gedeeld. De meeste andere partijen zien juist de voordelen van 5G en niet de gevaren. De VVD wilde wel mee in onze vraag naar een hearing of presentatie van onafhankelijke informatie, maar daar is vooralsnog geen meerderheid voor. Dat betekent dat we als De Bossche Groenen op dit moment niets kunnen veranderen aan de koers die de gemeente volgt op dit terrein. Natuurlijk houden we vinger aan de pols. Als wij kansen zien om het hier weer aan te kaarten, dan zullen we die niet laten liggen.

5G, hoe zit het met onze gezondheid?
Betekent dat dat alles voor niets is geweest? Nee, natuurlijk niet. We hebben de ogen en oren voor dit onderwerp geopend. Meer mensen zijn gaan nadenken over de gezondheidsrisico’s van 5G. In die zin is er nu een zaadje geplant en denken de andere partijen hopelijk op de juiste momenten weer aan onze zorgen en waarschuwingen. Het is de druppel die de steen uitholt. De hoogspannings-masten gaan nu ook ondergronds…

Lees meer op de website

Toch weer festivals bij Engelermeer?

Engelermeer als evenementenlokatie in 2020
De Bossche Groenen houdt wel van een feestje. En er zijn gelukkig tegenwoordig veel toffe plekken in de stad waar van allerlei feestjes georganiseerd worden. Daar hoort het Engelermeer niet bij.
Op de evenementenkalender 2020 staan twee festivals bij het Engelermeer, Losjes (5 sept) en Paradijs van het Zuiden (6 juni), gepland. De Bossche Groenen verrast hierover.
Deze locatie komt nu opeens uit de hoge hoed als een soort proef, maar die hebben we in 2018 al gehad met Losjes. Daar was veel verzet tegen, van verschillende natuurorganisaties, de Bestuursraad Engelen/Bokhoven en van De Bossche Groenen. Daarna werden er voorwaarden gesteld, die het College nu zelf aan haar laars lapt. Want o.a. beide data vallen in het badseizoen en de eerste ook in het broedseizoen. Er zijn betere locaties voor die evenementen te bedenken, die minder schade aan de natuur veroorzaken. Daarom hebben schriftelijke vragen hierover gesteld aan het College van B en W.

Lees meer op de website

Glyfosaat, deel 5

De gemeenteraad heeft een jaar geleden op ons initiatief gesproken over het bestrijdingsmiddel glyfosaat (ook bekend als Roundup). Gelukkig deelt het College onze mening dat glyfosaat een bedreiging vormt voor het bodemleven. Landbouwers verbieden dit middel te gebruiken, kan niet. Daar hebben we Den Haag en Brussel voor nodig. Maar de gemeente ’s-Hertogenbosch wil wel het goede voorbeeld geven, door geen glyfosaat toe te staan op de gemeentelijke pachtgronden. So far, so good. Maar de Grondkamer Zuid, het orgaan dat pachtcontracten toetst en de belangen van de pachters dient, ging er niet mee akkoord. Het benadeelt de pachter teveel in zijn exploitatievrijheid, zo betoogde de Grondkamer. Wij wilden graag weten of wat voor gevolgen deze uitspraak heeft voor de contracten met pachters in onze gemeente. En of de gemeente zich aansluit bij het verzet van de provincie in deze kwestie.
Glyfosaat, deel 5
Daarover hebben we vragen gesteld. En in de tussentijd moesten we wachten…….
….tot het besluit van de Centrale Grondkamer op 6 maart. Die was het gelukkig ook met ons eens en veegde de uitspraak van de Grondkamer Zuid weer van tafel. Dat betekent dat er op pachtgronden van de gemeente geen glyfosaat mag worden gebruikt. En dat dus de winst die we vorig jaar hebben geboekt, blijft staan. Daar zijn we heel blij mee!

Lees meer op de website

Politieke Klets

Politieke Klets, het debuut!
De Bossche Groenen was voor het eerst vertegenwoordigd op het podium in de Knillispoort. Ons raadslid Rianneke Mees werd tweede bij de Politieke Klets! Wil je dat graag terugkijken? Dat kan via deze link.

Of lees de tekst terug op de website.

Lees meer op de website

Verkeersveiligheid rondom scholen

We schrijven er helaas vaker over, de verkeersveiligheid rondom scholen laat te wensen over. Breng en haal verkeer, fietsers, overstekende kinderen, het is druk bij onze scholen. De Bossche Groenen heeft in 2017 een aantal knelpunten geïnventariseerd en een aantal fysieke maatregelen afgedwongen, maar op veel scholen is het nog steeds een heikel punt.

Lees meer op de website
Verkeersveiligheid rondom scholen

Nieuwbouwplannen Van der Valk Vught

Nieuwbouwplannen Van der Valk  Vught
Onlangs verscheen in verschillende nieuwsmedia het plan voor sloop- en nieuwbouw van het van der Valk hotel in Vught. Van laagbouw naar Manhattan-achtige hoogbouw, en dat voor het gemoedelijke Vught. Het plan voor het nieuwe complex omvat maar liefst 200 koopappartementen, 200 hotelkamers, 150 longstay-appartementen, een casino, een zwembad, een zakencentrum en een parkeer-voorziening voor minimaal 1000 auto’s.
Plannen met zo’n grote impact op de leefbaarheid gaan ons allemaal aan. De inwoners en hotelondernemers van onze stad zijn welzeker belanghebbenden m.b.t. dit soort plannen in een aangrenzende gemeente. De Bossche gemeenteraad is niet op de hoogte of het college geïnformeerd is, dan wel gereageerd heeft op het voorstel.
De Bossche Groenen ziet reden genoeg om actie te ondernemen en richting het Vughtse College onze stem te laten horen. Te meer omdat er – behalve deze verwachte invloed op natuur en verkeer- mede een grote invloed van dit plan zal zijn op de Bossche hotelsector. We stellen het College hierover schriftelijke vragen.

Lees meer op de website

Onttegel je Tuin 2020

Ook dit jaar gaan we via sociale media Bosschenaren oproepen om mee te doen aan onze ‘Onttegel-je-tuin-actie’. Houd de website en social media in de gaten voor meer nieuws!

Bekijk foto's en filmpjes van vorig jaar op de website

Lees meer op de website
Onttegel je Tuin Actiedag Deel 1
d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed
facebook twitter youtube instagram 
MailPoet