d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed

Nieuws Januari

In deze eerste nieuwsbrief van het jaar:

1. Politieke klets
2. Rotonde Sint Teunislaan
3. Snuffelfietsen duurzame mobiliteit?
4. Duurzame energie, kosten en baten
6. 5G, wat moeten we ermee?
7. Overgang Orthen
8. Jonge Mantelzorgers
9. Een glaasje minder graag...
10. Vuurwerk
11. Bomen Boschveld
12. Terugblik 10 jubileumfeest
Politieke Klets

Politieke Klets

We worden graag serieus genomen. Behalve op dinsdagavond 4 februari 2020 vanaf 19.11 uur. Dat is namelijk de avond van de Politieke Klets. Ons raadslid Rianneke Mees maakt dan haar debuut op het podium in de Knillispoort. En het is ook voor het eerst dat De Bossche Groenen meedoet. Iedereen is welkom om te komen kijken en luisteren. Zorg dat je op tijd bent! De Knillispoort is in de Korte Waterstraat.

Rompertsebaan

Rotonde Sint Teunislaan

Dit jaar was nog geen drie uur oud, toen er weer een fietser werd aangereden op de rotonde Sint Teunislaan. De zoveelste. Jullie weten dat we al een tijdje bezig zijn om daar aanvullende maatregelen te krijgen. Want die lampjes in de weg (bikescouts heten die) zijn echt niet voldoende. Soms werken ze ook helemaal niet. Na schriftelijke vragen, een rondvraag in de commissie en een discussienotitie volgde afgelopen dinsdag een motie bij de raadsvergadering. Met als inzet onderzoek naar aanpassingen.
Veel partijen erkennen het probleem op deze rotonde. De wethouder verkeer Ufuk Kayha gaf aan dat er binnen een paar maanden een raadsvoorstel komt met daarin de mogelijkheden wat er gedaan kan worden aan deze rotonde. Daar zijn we voor nu content mee. Maar natuurlijk houden we de vinger aan de pols.

Lees meer op de website

Annapark

Annapark


Bouwen in het Annapark blijft als een zwaard van Damocles boven de bewoners van Hintham hangen. Het oorspronkelijke bouwplan voor de bouw van 16 appartementen in het Annapark in Hintham kreeg in de gemeenteraadsvergadering van december 2019 geen steun. Het werd daarom van de agenda gehaald. Reden tot juichen? Jazeker, wat er waren dus meer partijen die inzagen dat bouwen in het park een onzalig plan was. Maar de eigen wethouder afvallen bleek toch voor velen een stap te ver. Daarom dienden de coalitiepartijen bij de raadsvergadering van 28 januari 2020 – met succes- een motie in waarbij de wethouder werd opgedragen opnieuw met de omwonenden in gesprek te gaan voor een bouwplan in of aan de rand van het park. Tot grote ergernis van de mensen uit Hintham op de publieke tribune, want die hadden dus al lang aangegeven dat zij het park graag groen willen houden.
En terecht. De Bossche Groenen vindt dat er duidelijkheid moet komen voor de buurt en dat er gewoon helemaal niet in het park gebouwd moet gaan worden. Ook niet misschien. Wij stelden daarom in een motie voor om een alternatieve locatie buiten het park te zoeken. Ergens anders in Hintham bijvoorbeeld. En om tegelijkertijd het Annabos veilig te stellen, bijvoorbeeld door een grondruil. Die motie kreeg, zoals te verwachten was omdat de coalitie de rijen gesloten hield, niet voldoende steun. Alleen de PVV en Gewoon Gedreven stemden voor.
Het bouwplan zal dus nog een keer in de gemeenteraadsvergadering besproken worden. Wanneer dat zal zijn, is onduidelijk. Maar Hintham kan op ons blijven rekenen; wij blijven voor een groen Annapark, zonder bebouwing dus.

Lees meer op de website
transportation-3685043_960_720

Van Snuffelfietsen wordt de lucht niet schoner...

De lucht in Den Bosch is van slechte kwaliteit. Dit wisten we al, maar werd begin deze maand nog eens bevestigd door het RIVM (https://www.bd.nl/den-bosch-vught/bosschenaren-en-eindhovenaren-ademen-vieste-lucht-van-brabant-in~ad466560/). Daar moet dus gauw wat aan gebeuren, zou je denken. Helaas ontbreken in het Actieplan Duurzame Mobiliteit echt concrete actiepunten. Er zitten mooie voornemens in, maar er wordt te weinig echt gedaan. Daarom hebben we in een motie gevraagd om concrete maatregelen, zoals het uitbreiden van de milieu-zone, het weren van groot vrachtverkeer uit de binnenstad (en voor de bevoorrading overslagpunten aan de rand van de stad aan te wijzen en in te zetten op kleine vrachtwagens die vrachten ‘slim' bundelen) en het weren van scooters en brommers met vervuilende tweetakt-motoren in de gehele gemeente. Wie ons een beetje kent, ziet dat we enkele van deze ideeën al eerder geopperd hebben. Toen kregen we te horen ‘Wacht op ons actieplan Duurzame Mobiliteit’…..en nu wordt er weer gezegd dat we te snel gaan.
Leefbaar en SP steunden onze motie wel, maar GroenLinks vindt schijnbaar dat er voldoende gebeurt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Omdat wij vinden dat er meer nodig is dan snuffelfietsen de luchtkwaliteit laten meten (wat het RIVM dus al gedaan heeft), hebben wij tegen het raadsvoorstel Actieplan Duurzame mobiliteit gestemd.

Windmolen_en_Windturbines_Eemshaven

Motie opbrengsten duurzame energie

Windenergie kan helpen om duurzaam energie op te wekken. Los van de vraag waar en hoeveel windmolens er zouden moeten komen in onze gemeente, kun je je afvragen wie er baat bij moet hebben. De grote multinationals die met subsidie van onze overheid onze polders volzetten met turbines en het geld naar het buitenland laten afvloeien? Als het aan ons ligt niet. Wij zien liever dat de gemeenschap en de omgeving profiteert. Zij hebben immers ook de lasten.
Daarom hebben we in een motie gevraagd om een aantal doorrekeningen van scenario’s. Bijvoorbeeld hoe de kosten-baten-analyse is wanneer de gemeente zelf een aantal windmolens zou exploiteren. De oppositiepartijen snapten deze wens wel, maar de wethouder en de coalitiepartijen vinden het zonde van de tijd. Helaas hadden we daar dus geen meerderheid voor.
82462722_2477441005836933_3519569525471182848_n

5G, wat moeten we ermee?

Gemeenten zijn verplicht om mee te werken aan de uitrol van het 5G netwerk. Onder andere door te gedogen dat er Small Cells (kleine antennes) worden vastgemaakt aan gemeentelijke gebouwen en publieke infrastructuur zoals lantaarnpalen. De minister heeft gevraagd wat gemeenten daar van vinden. Den Bosch heeft zich achter de reactie van Eindhoven geschaard. Zonder aan de gemeenteraad te vragen wat die daar van vindt. Dat vindt de Bossche Groenen niet juist. Eindhoven is namelijk een ‘koploper’-gemeente en kan niet wachten tot er overal 5G is. Maar naar ons idee is er niet zoveel om te juichen bij 5G.
Want veel mensen maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van 5G straling. Of dat terecht is, is nog niet duidelijk. Volgens het RIVM is het veel te vroeg om alle seinen op groen te zetten. Hoewel niet bewezen is, dat 5G negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft, wijst het RIVM erop dat omgekeerd niet is bewezen dat 5G veilig is. De eerst proefmetingen laten weliswaar zien dat de straling onder de Europese maximumnormen blijven, maar de hoeveelheid straling in de ether gaat sowieso aanzienlijk groeien. Omdat 5G werkt met kortere golflengtes moeten telecomaanbieders extra masten neerzetten. Dit zijn slimme masten die het mobiele signaal rechtstreeks op gebruikers richten en mensen kunnen volgen. De hoeveelheid straling groeit dus ook. Bovendien heeft deze straling hogere frequenties dan 3G en 4G. Het RIVM vindt het daarom belangrijk om meer onderzoek te doen naar de gevolgen van 5G.
Wij vinden dan ook dat er meer aandacht moet komen van dit college voor de gezondheidsrisico’s. De gemeenteraad moet beter geïnformeerd worden over deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door een hoorzitting met onafhankelijk deskundigen. En we moeten meer betrokken worden bij de besluitvorming. Zodat we niet zomaar met Eindhoven gelijkgesteld worden. De volksgezondheid weegt wat ons betreft zwaarder dan allerlei (veronderstelde) economische belangen.
Spoorwegovergang Orthen

Overgang Orthen


In de wijk Orthen is onrust ontstaan over de spoorwegovergang. Die is in de zomer van 2018 aangepast, omdat daar regelmatig fietsers onderuit gingen, wat gevaarlijke situaties opleverde. Daarna is er een rechte oversteek gemaakt die alleen voor fietsers en voetgangers toegankelijk is. Automobilisten moeten omrijden dus. Samen met de buurt wordt er al een tijd gekeken naar een definitieve oplossing. Wat ons betreft zou dat een tunnel moeten zijn.
Afgelopen week werd duidelijk dat de gemeente ook de optie ‘helemaal afsluiten’ in overweging neemt. Tot ongenoegen van de buurt, die natuurlijk graag wil dat het deel van de wijk achter het spoor ook goed toegankelijk blijft. Die onrust snappen wij wel. Wij gaan deze kwestie via bespreeknotitie op de agenda van de commissie Omgeving zetten, samen met de SP en PvdA. Wordt vervolgd.

Lees meer op de website
hands-1398258_960_720

Jonge Mantelzorgers

Ze weten vaak zelf niet dat ze mantelzorger zijn, de jongeren die soms van kleins af aan voor broertjes en zusjes, vaders of moeders moeten zorgen. Ze nemen dagelijks een belangrijk deel van de zorg op zich voor een ouder met een ongeneeslijke of chronische ziekte, een verslaving of psychische problemen. Ze zijn met velen. Betrouwbare cijfers voor de gemeente ´s-Hertogenbosch zijn er niet, maar uit nationaal vergelijkend onderzoek weten we dat ongeveer 12% van de jongeren thuis mantelzorgtaken verricht.

Samen met de VVD, het CDA en de Partij van de Arbeid hebben we recent gesprekken gevoerd met jonge mantelzorgers uit ’s-Hertogenbosch. Met een gezamenlijke discussienotitie willen de vier partijen de kwetsbare positie van de duizenden jonge mantelzorger op de kaart zetten. We pleiten onder andere voor meer bewustwording en herkenning bij maatschappelijke partijen en de gemeente, het onder de loep nemen van het praktisch ondersteuningsaanbod en de achtervang voor jonge mantelzorgers én voor inzet op respijtzorg en ontspanning. In de commissievergadering van woensdag 12 februari zal de Bossche gemeenteraad zich over de positie van jonge mantelzorgers buigen.

Lees meer op de website
Plastic bierbeker

Een glaasje minder overdag graag

Wij pleiten niet voor een drooglegging. De Bossche Groenen is niet van de blauwe knoop. Maar we zouden het wel een goed idee vinden wanneer de sportaccommodaties in onze stad geen alcohol meer schenken als er nog kinderen aan het sporten zijn. Beleid voor NIX onder de 18 is er niet voor niks. We moeten dus zelf het goede voorbeeld geven. Als we vinden dat sigaretten niet meer zichtbaar aangeprezen mogen worden en we niet-rokers niet bloot mogen stellen aan rook in openbare gebouwen, dan is het niet zo moeilijk voor te stellen dat je dan ook in de sportfaciliteiten rekening houdt met alcohol drinken in het bijzijn van kinderen.
Bij de raadsvergadering hebben we daarom, samen met de PvdA, een motie ingediend die vraagt om het terugdringen van alcoholgebruik overdag in sportkantines. Daar kregen we helaas niet de handen voor op elkaar.

Vuurwerkverbod, de tijd is rijp

Jullie hebben ongetwijfeld gemerkt dat de vuurwerkdiscussie in een stroomversnelling is geraakt de afgelopen weken. Het zou ideaal zijn als er een landelijke oplossing komt. Het liefst een die nog verder gaat dan het verzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Een algeheel verbod op consumentenvuurwerk dus.

Samen met GroenLinks en D66 hebben we burgemeester Jack Mikkers gevraagd om uiterlijk in mei met een voorstel naar de gemeenteraad te komen. In dat voorstel zullen dan verschillende scenario’s worden uitgewerkt. Want er moet echt wat veranderen in de traditie rondom Oud & Nieuw.

Meer lezen
Vuurwerkverbod, de tijd is rijp

Kap Bomen Boschveld gaat toch door...

In Boschveld wordt stevig geherstructureerd. De werkgroep Groen en Spelen van de wijkraad heeft voor de kap van een aantal bomen een second opinion aangevraagd, en is van mening dat een tiental bomen voorlopig bespaard kunnen blijven! Door deze bomen te behouden, geef je jonge aanplant (op plekken waar wél gekapt wordt voor nieuwbouw) de kans om groot en sterk te …
Meer lezen
Kap Bomen Boschveld gaat toch door...

10 Jaar De Bossche Groenen

10 Jaar De Bossche Groenen
10 Jaar De Bossche Groenen 💚 Wat een geweldige avond. Dank aan iedereen die erbij was! Bekijk de foto's op de website!
Meer lezen
d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed
facebook twitter youtube instagram 
MailPoet