d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed

Nieuws Oktober

In deze nieuwsbrief:

1.Verbod wegwerpbekers
2.Ontmoediging vuurwerk bij evenementen
3.Klimaatbos
4.Plan Zuidwal
5.Minder hard op de ring Den Bosch
6.Geen kap bomen Boschveldweg
7.Actiedag 9 november
8.Najaars meet up
9. De Bossche Groenen tipt...
10. Agenda
Wegwerpbekers

1. Weg met de wegwerpbeker (slot)

Weet je nog dat we eind augustus 2018 in de gemeenteraad vergaderd hebben over ons voorstel om alleen nog maar statiegeldbekers toe te staan bij festivals? Er vielen toen een hoop groene woorden, maar uiteindelijk wilden de meeste partijen ons voorstel niet steunen. Nu is het iets meer dan een jaar later en nu bleek de tijd er wel rijp voor. We kregen een meerderheid voor onze motie: vanaf 2021 mogen er geen wegwerpbekers meer worden gebruikt bij evenementen in onze gemeente. Dat sluit aan bij het Europese verbod over wegwerpplastic (dat over veel items, maar niet over alle soorten plastic bekers gaat).

Dossier wegwerpplastic
vuurwerkverbod

2. Oog voor problemen vuurwerk bij evenementen

Het verbod op wegwerpbekers is een onderdeel van de nieuwe evenementennota. Daar zitten een hele hoop positieve maatregelen in, zoals meer oog voor natuur en milieu en meer kansen voor evenementen voor jongeren. De tijden van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’ zijn voorbij. Er wordt nu meer gestuurd op kwaliteit.
We hadden er desondanks twee aanvullingen op; dat van die wegwerpbekers dus en ook wilden we graag dat de gemeente voorrang geeft aan evenementen die geen vuurwerk gebruiken. Vuurwerk is immers schadelijk voor de lucht, het water en het geeft overlast voor mens en dier. Een verbod daarop gaat niet, omdat de provincie zeggenschap heeft over vuurwerkshows, maar het gaat dus om een ontmoediging van het gebruik van vuurwerk. En ook die wens van ons heeft een meerderheid gehaald! Vuurwerk telt dus mee in overweging of je een evenementenvergunning krijgt of niet.

Dossier Vuurwerk
groen klimaatbos

3. Klimaatbos

Het lijkt zo logisch; de aanleg van bos is de oplossing voor veel problemen. Ook het kabinet heeft het nu over klimaatbossen aanleggen– na het uitkomen van het rapport van Remkes over de maatregelen tegen stikstofuitstoot. En in de Tweede Kamer roepen de SP en GroenLinks dat ze een boom willen planten voor elke Nederlander. Maar de gemeenteraad van Den Bosch wil schijnbaar de noodzaak niet zien om ook hier maatregelen te treffen om klimaatverandering tegen te gaan.
Mooie groene woorden hebben we wel weer gehoord en ook dat er al zoveel losse bomen worden geplant nu. Maar de meerderheid van de gemeenteraad vindt het niet nodig om te onderzoeken of en waar er een klimaatbos zou kunnen komen in onze gemeente. En zelfs GroenLinks, dat landelijk pleit voor het planten van een boom voor elke Nederlander, stemde tegen….

Dossier Klimaatbos
Het-plan-voor-de-Zuidwal-in-Den-Bosch

4. Plan Zuidwal

Elke vierkante meter binnenstad bebouwen of voor parkeerplaatsen reserveren? Dat vindt De Bossche Groenen geen goed idee. Auto’s van bewoners moeten wat ons betreft juist naar de parkeergarages. En kleine parkjes zorgen voor een fijne leefomgeving en gaan hittestress tegen. Daarom pleitte Wil Hoeben in de gemeenteraad afgelopen dinsdag voor een parkje in plaats van een parking in het plan Zuidwal. Helaas hechten de andere partijen teveel aan de auto om die stap te durven maken.

Beeld : Omroep Brabant

5. Verlaag de maximumsnelheid rondom de stad

We wisten het al lang natuurlijk, maar sinds het rapport 'Niet alles kan' van Remkes deze week uitkwam, kan niemand er meer omheen: Minder hard rijden is beter voor het milieu, de verkeersveiligheid en de luchtkwaliteit. En het geeft ook nog eens minder herrie en minder files. Daarom vragen wij aan het College van B en W van Den Bosch …
Meer lezen
Verlaag de maximumsnelheid rondom de stad

6. Geen kap beeldbepalende bomen Boschveldweg!

Gezonde bomen kappen, het is niet van deze tijd. Toch zijn dit de plannen van ProRail als het gaat om de Boschveldweg. In verband met de aanleg van een trillingsreducerende wand (TROC: TrillingsReducerende Ondergrondse Constructie) moeten er 34 kerngezonde Platanen worden gekapt. Niet als het aan De Bossche Groenen ligt. Samen met de buurtbewoners gaan wij er alles aan doen …
Meer lezen
Geen kap beeldbepalende bomen Boschveldweg!
facebook twitter youtube instagram 
MailPoet