d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed

Nieuws

1. Bezuinigingen
2. Nertsen
3. Weer een tuin onttegeld!
4. Overgang wordt ondergang in Orthen
5. Hiep hiep Huurwoningen?
6. Binnenstadbewoners zijn de dupe van fietsverbod
7. Wethouder op het matje vanwege Dierenbos
8. Aankondiging korte cursus lokale politiek in najaar

Bezuinigingen

We staan voor grote bezuinigingen, deels als gevolg van de coronacrisis. Dan hebben we het echt over vele miljoenen euro’s. Maar liefst 25 insprekers hebben afgelopen week hun reactie op de voorjaarsnota gegeven. Verspreid over twee avonden spraken zij de gemeenteraad toe. En daar zagen we vele bekenden van ons. Normaal gesproken komen we jullie graag tegen, maar in dit geval niet. Want er zijn nogal wat groene en duurzame initiatieven die op het lijstje van bezuinigingen staan. Zo wil het College onder meer bezuinigen op het succesvolle Minc, het prachtige en zinvolle vrijwilligerswerk dat het IVN doet en op zeer nodige een eenzaamheid bestrijdende ouderengym. Jullie begrijpen dat wij ons best gaan doen om daar een stokje voor te steken. Maandag 22 tot en met donderdag 25 juni kan je ons dagelijks vanaf 19.30 uur horen en zien op het Youtubekanaal van de gemeente. Op dinsdag 7 juli is de voorjaarsnota onderwerp van de gemeenteraadsvergadering.

Onze insteek zal zijn dat we als gemeente ook ervoor moeten gaan zorgen dat er geld binnen komt. Bijvoorbeeld door een groen gemeentelijk energiebedrijf te starten. Bijvoorbeeld door de parkeertarieven te verhogen, en daarmee meteen de automobilisten te verleiden om niet op straat, maar in de parkeergarages te parkeren.

twitterheader10dbg
Of om gewoon de fiets te nemen. Nog beter. Of Bijvoorbeeld door de OZB te verhogen, zodat de meest kapitaalkrachtigen ook meer geld inbrengen en we niet hoeven te gaan snijden op mooie duurzame initiatieven of in de bijzondere bijstand.

De bezuinigingen betekenen wat ons betreft ook dat we grote investeringen -zoals die in het nieuwe Theater aan de Parade- beter even niet kunnen doen. We weten nog niet hoe de theaterwereld eruit zal zien en ook over de exploitatie hebben we nog veel twijfels. Wij zijn voor een nieuw Theater aan de Parade, maar door te kiezen voor circulair bouwen en hergebruik kan het voor iets minder dan de helft, zodat er ook geld overblijft voor andere culturele instellingen en de makers van cultuur. Anders moeten we straks juist korten op anderen, want de cultuurbegroting is al niet zo ruim.

Lees meer op de website.

Nertsen

Ja, we moeten het nog een keer over nertsen hebben. Vijftien nertsenfokkerijen zijn er nu besmet met Corona. Gelukkig hoort Rios Mink in Rosmalen daar niet bij. Toch houdt dit ons zeer bezig. Want er waren al verschillende redenen om tegen de nertsenfokkerij Rios Mink te zijn: vanwege het gebrek aan dierenwelzijn en het teveel aan stank en vliegen. Nu nertsen Corona kunnen krijgen en doorgeven, kwam daar de reden van volksgezondheid bij. Het kabinet erkent de zorgen en overweegt een stoppersregeling. Dat betekent dat de nertsenhouders geld krijgen als ze eerder dan de verplichte datum 1 januari 2024 stoppen. Een deel van de Tweede Kamer is daar voor. Aan de andere kant vragen sommige partijen zich af hoe zinvol het is om geld uit te geven aan een sector die er na 2024 sowieso mee moet ophouden.

Landbouwminister Schouten gaat onderzoeken hoe een eventuele "stoppersregeling" eruit zou moeten zien. Over de moties – oa die van de Partij voor Dieren om direct helemaal te stoppen met deze branche- wordt komende week gestemd. Wij vroegen aan wethouder Jan Hoskam of hij in Den Haag wil lobbyen voor vroegtijdige stop van deze branche bij vaststelling van Corona. Dat wilde hij niet doen, onder andere uit vrees dat de gemeente dan ook mee zou moeten betalen aan uitkoop.
IMG-20200617-WA0002
De reactie van wethouder vonden wij nogal magertjes. Daar spreekt weinig steun uit en daarmee gaat hij kei hard voorbij aan de terechte zorgen die er zijn in de wijk Sparrenburg, bij Cello, bij de begraafplaats en bij de andere locaties nabij Rios Mink waar veel bezoekers komen. En ging hij voorbij aan het feit dat deze sector al jaren voor ellende zorgt en dit juist het juiste moment is om hier voorgoed een einde aan te maken. In de Rosmalense wijk Sparrenburg is ook een petitie gestart tegen de nertsenfokkerij.

Die vind je hier. En die is al ruim 400 keer getekend.

Lees meer op de website

Weer een tuin onttegeld!

Onttegelen gaat door! Sandra Peerenboom maakt hele mooie foto's, is een trouwe Bossche Groene, maar hele groene vingers heeft ze niet...

Om haar in het zonnetje te zetten en van onze actiejeuk af te komen, hebben we dit weekend samen met de Groene Buurvrouw haar tuin onttegeld en aangeplant. Van de tegels die we weghaalden maakte de Groene Buurvrouw een opstaand randje zodat het water na het gieten niet wegloopt. Handig en duurzaam!
We hebben de tuin volgezet met insectenlokkende en bijenvriendelijke planten, zelfuitzaaiers en snelle groeiers; voor iedereen wat wils. Bio-Kultura zorgde voor de beste grond om de tuin écht groen te maken. Een heel hartelijk dankjewel aan hen en iedereen die heeft geholpen; GroenRijk Den Bosch, Transfarmers, De Groene Buurvrouw, Sandra, Carlijn, Wout, Pieter en Lex!

Wil jij ook je tuin onttegelen en kun je wel wat tips gebruiken? Neem dan contact op! Bekijk alle foto's van deze actie op Facebook of Instagram.
20200613_093908
20200613_110334
tuinna

Overgang wordt ondergang in Orthen

Na veel te lang soebatten is er nu toch besloten dat er een ondertunneling voor fietsers en voetgangers komt bij de spoorwegovergang Orthen. Tenminste, als daar geld voor komt, want daarvoor zijn we ook afhankelijk van onder andere Prorail. De Bossche Groenen is blij dat de verbinding met de andere kant va het spoor in stand blijft, maar wij hadden wel graag een toezegging dat die tunnel dan in lijn met de lintbebouwing komt en de overgang open blijft tijdens de ondertunneling. Dat werd toegezegd tijdens de commissie, maar wij zouden dat graag ook in het voorstel opgenomen zien. Daarom hadden we een amendement daarvoor ingediend. Daar was helaas geen steun voor. Bijna dreigde er bij de raadsvergadering nog een amendement aangenomen te worden waardoor de overgang wel weer geschikt zou worden voor autoverkeer.
overgangorthen
Gelukkig konden Judith Hendrickx en Paul Kagie van Leefbaar genoeg raadsleden overtuigen om dat in ieder geval niet te laten gebeuren. Daarbij is de wijk door het oog van de naald gekropen. Want terug naar de oude situatie waarbij ook de auto weer over de overgang gaat, willen we niet.

Hiep hiep Huurwoningen?

We hebben in onze gemeente nog steeds met ellenlange wachtlijsten voor (sociale) huurwoningen te maken. Als de markt niet bouwt wat we nodig hebben, dan moet de gemeente de regie nemen, vinden wij. De woningbouwcorporaties geven aan dat ze anticyclisch willen bouwen en dus juist nu meer sociale huurwoningen willen en kunnen bouwen.

Daarom dienden wij onder andere met de SP een amendement in voor de oprichting van een samenwerkingsverband met een aantal partijen (woningbouwcoöperaties, bouwbedrijven) en om zelf als gemeente de regie te nemen om meer sociale woningen te bouwen. Daar was helaas geen steun voor. Andere partijen houden vast aan het verleden, wat duidelijk geen oplossing biedt.
388178_381532_huurwoning_1
Wel is afgesproken dat er voortaan 30 procent van de nieuwe woningen een sociale huurwoning moet zijn. Dat is vijf procent meer dan nu het geval is. Hiep hiep huurwoningen? Nou, eerst maar eens zien of dit zoden aan de dijk zet.

Binnenstadbewoners de dupe van fietsverbod

Voetgangers en fietsers zijn vaak dezelfde mensen. En een fietser stapt echt wel af als het ergens te druk is en er te weinig ruimte is. Daarom zijn wij tegen het fietsverbod in de binnenstad. Deze twee langzaam-verkeer- mensen tegenover elkaar plaatsen, is onterecht. Als er meer ruimte nodig is om de anderhalve meter te kunnen waarborgen, dan is het beter wanneer de automobilist ruimte inlevert. Bijvoorbeeld door parkeerplaatsen op te offeren voor fietsenrekken.

Bewoners van de binnenstad (dat zijn er ongeveer 10.000) gebruiken ook hun fiets vaak voor boodschappen of om naar werk of school te gaan. En zij hebben niet altijd een schuurtje om hun fiets te stallen. Een fietsparkeerverbod lijkt ons niet nodig om de anderhalve meter te kunnen waarborgen. Dat kan creatiever opgelost worden, met extra parkeerruimte voor fietsers op de wegen richting de Markt.


IMG-20200617-WA0001

Daarom heeft De Bossche Groenen een motie ingediend bij de raadsvergadering van om juist wel ruimte te geven aan de fiets en de fietsers. Helaas was daar geen steun voor van de andere partijen. Zij schermen met de anderhalve-meter-maatregel, maar wat ons betreft is er ook fysieke afstand mogelijk zonder de fietser uit de binnenstad te weren.

Nu denk je misschien, ‘hoe zit dat met die scooters?’ Enkele jaren geleden is er al een scooterverbod gekomen in de binnenstad tijdens winkeluren. Op initiatief van De Bossche Groenen. Wij hebben echt wel oog voor veiligheid.

Lees meer op de website.

Wethouder op het matje vanwege Dierenbos

Met veel pijn en moeite gaf wethouder Roy Geers eind vorig jaar - onder grote druk van de gemeenteraad- toe dat de huidige bewoners van de permanent bewoonde huizen op Dierenbos in Vinkel kunnen blijven. Omdat eigenaar Libema van het vakantiepark Dierenbos in een onlangs opgesteld huishoudelijk reglement voorbij ging aan de gedoogbrief die permanente bewoners van de gemeente hebben gekregen, hebben we samen met andere partijen een interpellatie aangevraagd. Twee keer, om precies te zijn. Een interpellatie is een verantwoordingsdebat, waarin je de wethouder als het ware op het matje roept.

De wethouder Roy Geers stelde eerst dat hij niet de definitieve versie van het huishoudelijk reglement had gezien en er nu op aangedrongen heeft dat er alsnog een schriftelijke toezegging komt van de parkeigenaar dat de bewoners kunnen blijven. Later in de week bleek hij wel een concept-brief te hebben gehad.
dierenbosbd
Dat was erg slordig van hem en heeft onnodige onrust veroorzaakt. Geers gaf toe dat-ie niet zo goed is in empathie en bewust de brief heeft achtergehouden, omdat daarmee er nog niks duidelijk werd voor de bewoners en de inhoud ‘explosief’ was.

Was dat onhandig of oneerlijk? De oppositiepartijen vroegen in een nieuwe interpellatie om duidelijkheid. Die is er nu; de bewoners kunnen blijven. En Geers, die aangaf hiervan geleerd te hebben, ook.

Foto : (C) Marc Bolsius via BD

Aankondiging korte cursus lokale politiek

Gefeliciteerd, je hebt het einde van de nieuwsbrief bereikt! Dat betekent dat je in principe wel geïnteresseerd bent in lokale politiek en in principe wel De Bossche Groenen steunt. Dat mogen we dan wel concluderen, toch? Dan ben jij ook degene die wel zoeken. Want wie weet wil je wel meer met en voor De Bossche Groenen doen…

Dit najaar organiseert De Bossche Groenen een korte cursus lokale politiek voor mensen die er over nadenken of zij (meer) politiek actief willen worden binnen onze partij en wellicht zelf commissielid of raadslid willen worden. We denken aan ongeveer vier of vijf bijeenkomsten op de vrijdagmiddag of de zaterdagochtend. In die cursus leer je hoe de gemeentepolitiek werkt en natuurlijk ook hoe De Bossche Groenen als partij opereert.

De cursus wordt gegeven door ons raadslid Rianneke Mees, die ervaring heeft als gastdocent en cursusleider voor ProDemos. Graag horen we of je interesse hebt. Dat kan door een mailtje te sturen aan hm.mees-huibers@s-hertogenbosch.nl. Graag horen we dan van je of je een voorkeur hebt voor vrijdagmiddag of zaterdagochtend. Als we helder hebben hoeveel interesse er is, kunnen we concreet gaan plannen.
kvgemeente
facebook twitter youtube instagram 
MailPoet