d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed

Nieuws

1. Windmolens in de polder
2. Bezuinigingen deels van tafel
3. Mikkers spreekt FvD nog niet aan op geweld tegen demonstrant
4. Nertsen
5. Zuid-Willemsvaart blijft een racebaan
6. Wanneer gaat die Van Berckelstraat nou dicht voor auto’s?
7. Veiligheid wint in de Hinthamerstraat…
8. Herinrichting Maijweg goed voorbeeld 'Leefstraat'
9. Aankondiging: Meet up in september!
10. Aankondiging: korte cursus lokale politiek in najaar

Windmolens in de polder

Buiten bij het bestuurscentrum werd voorafgaand aan de raadsvergadering geprotesteerd tegen de komst van windmolens in de Rosmalense polder. Binnen, in de raadszaal werd stevig gediscussieerd over de plannen van het College met het Energielandschap.

De Bossche Groenen vindt het vanzelfsprekend dat we minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en onderkent dat windmolens en zonnevelden nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken, het maakt alleen nogal wat uit wáár je die plaatst. Dus dienden we een amendement in om natuurontwikkeling de ruimte te geven en de mogelijkheden voor windenergie in de Dungense Polder uit te sluiten.

Wij willen bewoners, weidevogels en landschap waar mogelijk ontzien. En we geloven dat het mogelijk is om geschikte plekken te vinden als je verder kijkt dan de locaties die de windmolen-exploitanten zelf aandragen.
We hebben middels diverse voorstellen geprobeerd om de coalitie hiertoe te bewegen.
Windmolens in de Dungense Polder
Ook hebben we voorstellen gedaan om bij het zoeken naar geschikte locaties de kaders te hanteren die de zonneladder (beleid van de Tweede Kamer en ook een aangenomen motie in onze gemeenteraad), de windladder (goed initiatief van GroeninZicht) en de besparingsladder gebruiken.

Deze voorstellen kregen niet genoeg steun, de coalitiepartijen houden vast aan de eigen plannen voor een grootschalig energielandschap in de Rosmalense Polder. Dat betekent minstens 20 windmolens… Hoeveel en waar precies, wordt pas duidelijk in september. Uiteraard blijven wij dit proces kritisch volgen.

Meer lezen

Bezuinigingen deels van tafel!

De bespreking van de voorjaarsnota is doorgaans het moment waarop er wordt gesproken over plannen voor nieuw beleid zonder al te veel stil te staan bij geld, dat gebeurt pas bij het vaststellen van de begroting in november. Dit jaar was het echter precies andersom; we hadden het voornamelijk over geld
en de enige politieke keuzes die we konden maken, gingen over waar we de pijn het meest moesten verzachten.

Dertien van de veertien partijen in de gemeenteraad hebben samen een motie opgesteld met een opsomming van de bezuinigingen die we niet willen en een rekensom van maatregelen die geld moeten opleveren, zodat we onder de streep (bijna) op nul uitkomen. Die samenwerking is best wel -heel- bijzonder, alleen de PVV ontbrak in het lijstje van indieners.

Bezuinigingen deels van tafel!
Hiermee hebben we milieucafé Minc, de Eendenkooi Maaspoort, het milieueducatiecentrum Groene Pad in Stadsboerderij Eygentijds en de subsidie voor het IVN grotendeels overeind kunnen houden voor de stad! Ook wordt er niet bezuinigd op de ouderen-gym, minder op de jeugdsportsubsidies en wordt de bijzondere bijstand voor sociale activiteiten niet geschrapt.

Daar zijn we heel blij mee!

Meer lezen

Mikkers spreekt FvD nog niet aan op geweld tegen demonstrant

Wat doe je als Thierry Baudet op de Parade komt flyeren? Dan ga je er naast staan met een oud-papier-bak, bij wijze van ludieke actie, dacht Jasper Toeli uit Den Bosch. Goede actie, vonden wij van De Bossche Groenen.

Daar dachten de beveiligers van Baudet anders over. De demonstrant is door hen hardhandig aangehouden, op de grond gedrukt en vastgehouden. Dat duurde twintig minuten, waarin onder meer Geert van Stokkum van Gastvrij Den Bosch de beveiligers aansprak; “Die beveiliger pakte hem bij de lurven en ik zei: Doe eens normaal. Twee andere beveiligers zeiden dat ik me er niet mee moest bemoeien: ‘als hij niet wil luisteren, moet hij voelen’” (Volkskrant)

De Bossche Groenen heeft als enige een punt van dit voorval gemaakt in de raad. Omdat we vinden dat burgemeester Mikkers Baudet hierop moet aanspreken.

1240
Het stadsbestuur had pal voor onze inwoner moeten gaan staan, maar de burgemeester kiest de formele weg en wacht het politieonderzoek af. We verwachten dat hij daar later op terugkomt. Want politieke partijen hebben een voorbeeldfunctie waar ze op moeten worden aangesproken. Het is heel simpel: van demonstranten blijf je af. Het is zorgelijk dat Forum voor Democratie de grenzen van fatsoen zo overschrijdt.

Lees meer op de website

Beeld : Rob Engel (ANP)

Nertsen

We hadden vorige maand aan wethouder Jan Hoskam gevraagd of hij onze zorgen over de nertsen wilde overbrengen aan politiek Den Haag, die over sluiting van de nertsenfarms gaat. Dat wilde hij niet doen. Dus deden we het zelf maar...

Maar liefst 525 handtekeningen kregen we maandag 22 juni uit handen van de voorzitter van de wijkraad Aard van der Steen en onze ambassadeur Otto Kwak. Allemaal oproepen van de bewoners uit de wijk Sparrenburg om de nertsenfarm Rios Mink te sluiten. Zij zijn net als wij de overlast en het dierenleed beu en nu ook blijkt dat nertsen corona kunnen krijgen en doorgeven, is de maat vol. Die handtekeningen gingen nog dezelfde dag digitaal door naar de Vaste Kamercommissie Landbouw, die een dag later over enkele moties met betrekking op nertsen zou gaan stemmen. En met succes! De kamer sprak zich in meerderheid uit voor een goede stopregeling en voor een fokverbod vanaf 2021.

De vrijwillige stopregeling wordt in augustus verwacht. Over het fokverbod wil het kabinet pas later in 2020 beslissen, als duidelijk is hoeveel nertsenfokkers vrijwillig willen stoppen en of corona nog steeds een gevaar voor de volksgezondheid is .

handtekningen rios mink
Nertsen (moeten) paren in het voorjaar, dus of de stallen in 2021 toch weer vol kunnen zitten met jonkies, is nog even afwachten. Wij hopen van niet in ieder geval….

In de tussentijd hebben we ons stadsbestuur alvast gevraagd om met de eigenaar van Rios Mink om de tafel te gaan om na te denken over de mogelijkheden voor dit terrein na het vertrek van de nertsenfarm. Want het kan natuurlijk prachtig worden daar met een mooie combinatie van wonen en natuur. Daar blijven we ons voor inzetten.

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/3222596/halve-wijk-ondertekent-petitie-om-nertsenfarm-eerder-te-laten-sluiten

Zuid-Willemsvaart blijft een racebaan

De Bossche Groenen heeft er vaak voor gepleit om vast te houden aan het oorspronkelijke plan voor de herinrichting van de Zuid-Willemsvaart, namelijk; bestrating met klinkers, opheffen parkeerplaatsen en volop ruimte voor fiets en voetganger in een aantrekkelijke groene omgeving. De gemeenteraad koos voor de goedkoopste oplossing: asfalt en parkeren in het 'Kanaalpark'.

Nu de herinrichting is voltooid, zien we dat er inderdaad niet veel verbeterd is voor de fietsers en voetgangers. Daarom hebben we tijdens de afgelopen raadsvergadering het stadsbestuur alsnog gevraagd om aanpassingen. Wethouder Kahya liet hierop weten de weg zelf wel veilig te vinden en dat hij nog geen signalen van politie of stadstoezicht heeft gekregen dat dit níet het geval zou zijn.
105917552_2596855513895481_99444814442977253_n
Wij krijgen op social media veel meldingen dat mensen de weg onveilig vinden en zelfs mijden, maar volgens de wethouder is het een kwestie van "gewoon even wennen".

En in de tussentijd hopen we maar dat er niks ernstigs gebeurt.Bekijk een interview met Judith Hendricks/lees meer op de website

Wanneer gaat die Van Berckelstraat nou dicht voor auto’s?

Misschien heb je onze banner al zien hangen….Er komt een einde aan de verkeerschaos op de Van Berckelstraat! Het wordt een fietsstraat waar alleen de stadsbussen te gast zijn. Doorgaand autoverkeer mag dan niet meer, maar omwonenden kunnen nog wel naar hun huizen. Daarmee wordt een oude belofte ingelost, waar we we heel blij mee zijn. Want, beloofd is beloofd!

Maar wanneer dan, zul je je afvragen? Ja, wij zijn ook ongeduldig, maar waarschijnlijk wordt de weg pas in september aangepakt. De beloofde haast met corona als argument voor de noodzaak van meer ruimte voor fietsers, wordt losgelaten nu. Het college is nog bezig met uitwerkingen en met informeren van de omwonenden. Die mogen er wel op rekenen dat zij wel met hun auto in de buurt van hun woning kunnen komen.

bannervb
En, zul je denken, dan is die geplande langzaam-verkeersbrug over het kanaal ook vast niet meer nodig? Dat vinden wij ook, ja, en dat zou bovendien een mooie bezuiniging van 600.000 euro betekenen.

Maar wethouder Kayha vindt dat niet en gaat verder met de voorbereiding voor die brug. Zonde…in deze tijden kunnen we het geld wel beter gebruiken.


Veiligheid wint in de Hinthamerstraat…

De overstekende obers die vanaf café De Palm naar het nieuwe terras in de tuin van de Sint-Jan gaan, lopen vanaf half juli een stuk minder risico. Net als al die andere voetgangers en fietsers. De Hinthamerstraat en de woongebieden tussen de Hinthamerstraat en Hekellaan en Zuid Willemsvaart worden dan afgesloten voor doorgaand autoverkeer tussen 18.00 uur - en 02.00 uur.

In principe gebeurt dit tot eind augustus, maar uitbreiding tot half oktober is misschien mogelijk. Dat hangt onder meer af van de ervaringen van bewoners en ondernemers. Voor de lange termijn wordt er onderzoek gedaan hoe de Hinthamerstraat blijvend veiliger kan worden.
Hinthamerstraat
De Bossche Groenen heeft als een van haar speerpunten meer langzaam verkeer in de binnenstad, veilige fietszones en voetgangersgebieden.

We zijn blij dat meerdere partijen de voordelen hiervan nu inzien en hopen dat deze tijdelijke afsluiting ervoor zorgt dat nóg meer mensen zien dat de binnenstad beter af is met minder auto's en snel verkeer.

Lees meer op de website

Herinrichting Maijweg goed voorbeeld 'Leefstraat'

Deze week werd de nieuwe Maijweg officieel geopend. Wat een prachtig resultaat!

De uitbreiding van de parkeergarage van NS konden we destijds niet voorkomen. Daarom heeft de De Bossche Groenen samen met de bewoners een voorstel gedaan voor bewonersparkeren in de parkeergarage en vergroening van de straat als compensatie. Na een lang traject mag het eindresultaat er zijn! Volop ruimte voor spelen en verblijven, buurtgroen én geen geparkeerde auto’s langs de stoep. Dat wil toch iedereen voor zijn buurt!

We feliciteren de bewoners van de Maijweg, Guldenvliesstraat en Hertogstraat en alle andere gebruikers met dit prachtige resultaat.

Herinrichting Maijweg goed voorbeeld 'Leefstraat'
maijweg1
Wat ons betreft is dit een prachtig voorbeeld van hoe door samenwerking tussen diverse partijen, overheden en burgers een slag gemaakt kan worden met vergroening en leefbaarheid van wijken en buurten in Den Bosch!

Meer lezen

Aankondiging Meet Up na zomerreces!

Het is er dit jaar nog niet van gekomen, een echte meet up. We sluiten het parlementaire jaar af met een vooruitblik naar de eerste Bossche Groenen Meet Up van 2020, in september!

Houd onze social media kanalen in de gaten voor meer info & tot na de zomer!
Meet Up na zomerreces!

Aankondiging korte cursus lokale politiek

kvgemeente
Gefeliciteerd, je hebt het einde van de nieuwsbrief bereikt! Dat betekent dat je in principe wel geïnteresseerd bent in lokale politiek en in principe wel De Bossche Groenen steunt. Dat mogen we dan wel concluderen, toch? Dan ben jij ook degene die wel zoeken. Want wie weet wil je wel meer met en voor De Bossche Groenen doen…

Dit najaar organiseert De Bossche Groenen een korte cursus lokale politiek voor mensen die er over nadenken of zij (meer) politiek actief willen worden binnen onze partij en wellicht zelf commissielid of raadslid willen worden. We denken aan ongeveer vier of vijf bijeenkomsten op de vrijdagmiddag of de zaterdagochtend. In die cursus leer je hoe de gemeentepolitiek werkt en natuurlijk ook hoe De Bossche Groenen als partij opereert.

De cursus wordt gegeven door ons raadslid Rianneke Mees, die ervaring heeft als gastdocent en cursusleider voor ProDemos. Graag horen we of je interesse hebt. Dat kan door een mailtje te sturen aan hm.mees-huibers@s-hertogenbosch.nl. Graag horen we dan van je of je een voorkeur hebt voor vrijdagmiddag of zaterdagochtend. Als we helder hebben hoeveel interesse er is, kunnen we concreet gaan plannen.
facebook twitter youtube instagram 
MailPoet