d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed

Nieuws Eind April

1. Een lente en zomer zonder….
2. Maar ook een periode met…
3. Onderzoek naar nertsenfokkerij Rios Mink nodig
4. Bijzondere tijden vragen om bijzondere keuzes
5. Spoorwegovergang Orthen wordt tunnel voor voetgangers en fietsers
6. Nieuwe subsidieregeling
7. Dierentehuis dreigt failliet te gaan
8. Motie voor vluchtelingenkinderen
9. Actie voor Plant

Een lente en zomer zonder….

De keuze van het kabinet om alle evenementen tot 1 september te verbieden is begrijpelijk, maar poeh…wat komt-ie hard aan! Een lente en zomer zonder Jazz in Duketown, zonder Theaterfestival de Boulevard, zonder food- en muziekfestivals….wat een gemis voor ons als bezoekers en oh, wat een hard gelag voor al die organisaties…we leven met jullie mee. Laten we hopen dat we Corona eronder krijgen en dat de komende edities van al die evenementen zeker wel door kunnen gaan.
blvd
De Bossche Groenen zal politiek aandacht blijven vragen voor beperken van de financiële impact van deze maatregelen voor de culturele sector.

Maar ook een periode met…

Na het opdrogen van onze tranen om wat voor ellende dit virus allemaal veroorzaakt in families en in de maatschappij, zien we toch ook steeds meer mooie ontwikkelingen. We zitten door de lockdown aan een korte ketting, maar er is ook steeds meer aandacht voor de korte keten. Steeds meer mensen zien in dat eten en spullen niet van ver hoeven te komen. De Volkskrant noemde als voorbeeld het werk van De Buurderij in dit artikel uit de Volkskrant.
Daarnaast is er ook meer oog voor al het moois dat de stad en de omgeving te bieden heeft. Mensen wandelen en fietsen meer, nu hun sportclubs nog gesloten blijven. En van de natuur genieten kan nog steeds, mits je het verstandig doet. Intelligente lockdown = intelligente breakout zullen we maar zeggen. In de vroege ochtend is afstand houden niet zo moeilijk.
Ook is er groeiende aandacht voor de rol van de bio-industrie in deze crisis.
markt
Doordat er in Noordoost-Brabant zoveel bio-industrie is, hebben we hier te maken met een slechte luchtkwaliteit. Dat maakt ons allemaal kwetsbaarder voor longziektes in het algemeen en waarschijnlijk ook voor Corona.Verschillende fracties in de Provinciale Staten en in de gemeentes Bernheze en Meierijstad hebben gevraagd om onderzoek naar de relatie tussen de bio-industrie en de vele sterfgevallen door Corona in onze regio. Laten we hopen dat dit tot het inzicht leidt dat bio-industrie meer kapot maakt dan alleen de dieren.

Onderzoek naar nertsenfokkerij Rios Mink nodig

Bij twee nertsenfokkerijen in Brabant is corona geconstateerd. Op last van de minister zijn daar nu maatregelen getroffen: niemand in de buurt in een straal van 400 meter. Het is onduidelijk of de nertsen mensen kunnen besmetten en of er sprake is van verspreiding via stof en via de lucht. Daarom wordt daar nu door het ministerie onderzoek naar gedaan.
Onze gemeente heeft ook een nertsenfokkerij, Rios Mink aan de Oude Baan-Oost in Rosmalen. Op dit moment is niet bekend of er bij de dieren van Rios Mink ook corona is geconstateerd. Toch maakt De Bossche Groenen zich zorgen daarover. We hebben geprobeerd contact te leggen met het bedrijf, maar dat is niet gelukt. Pal achter het bedrijf loopt het fietspad F59, dat ook nog in coronatijd druk bezocht wordt.
Onderzoek naar nertsenfokkerij Rios Mink nodig
Binnen 400 meter bevinden zich ook drukbezochte gebieden zoals de begraafplaats en het crematorium, het Mariaburgbos en het Levensbomenbos. De Bossche Groenen lijkt het daarom verstandig om onderzoek te doen op deze nertsenfarm. Omdat we geen risico willen lopen met de volksgezondheid. Daarom hebben wij daar schriftelijke vragen over gesteld aan het College van B en W.

Lees meer op de website

Rios Mink

Bijzondere tijden vragen om bijzondere keuzes

Investeren in stenen helpt de stad nu niet verder. De Bossche Groenen wil daarom besparen op de bouw van een nieuw Theater aan de Parade en prioriteit geven aan de mensen en instellingen die onze Cultuurstad van het Zuiden maken. Niet alleen aan cultuur, maar ook andere sectoren zoals horeca, zorg, sportvoorzieningen etc. Zo willen we middels een ‘coronafonds’ voorkomen dat lokale ondernemers en instellingen omvallen en ervoor zorgen dat onze Bourgondische stad levendig en gezond blijft in crisistijd! Dat betekent overigens niet dat we helemaal geen vernieuwing van het theater willen, maar ons inziens kan dat ook voor veel minder geld met een grondige verbouwing.
De coalitiepartijen voelen er vooralsnog niet voor om de discussie over het theater opnieuw te openen. Maar van verschillende kanten kregen we wel steunbetuigingen. Wat vind jij? We horen het graag: Laat een bericht achter op de website of mail ons:
info@debosschegroenen.nl
Nu eerst de mensen!

In de tussentijd kunnen we natuurlijk ook allemaal zelf ons best doen om onze horeca en detailhandel te helpen. Wees loyaal en koop lokaal! Koop geen boek bij Bol.com, maar fiets effe naar Boekhandel Heinen bijvoorbeeld. Zeker nu!

Lees meer op de website

Spoorwegovergang Orthen wordt tunnel voor voetgangers en fietsers

Goed nieuws! De gevaarlijke spoorwegovergang in Orthen wordt binnen een paar jaar vervangen door een voetgangers- en fietserstunnel. Dat is de veiligste oplossing voor langzaam verkeer en de wijk en het natuurgebied De Diezemonding achter het spoor worden daarmee niet afgesloten van de rest van Orthen. De Bossche Groenen vraagt al een paar jaar aandacht voor een oplossing voor deze gevaarlijke spoorwegovergang. We zijn blij dat ook de coalitiepartijen inzien dat dit de beste oplossing is. In februari nog hadden we een discussienotitie hierover op de agenda van de raad gezet.Destijds wilden de coalitiepartijen nog niet duidelijk stellen dat er geen volledige afsluiting zou komen en zelfs niet over onze notitie praten.
overgangorthen
Niet bepaald een voorbeeld voor burgerparticipatie. Maar gelukkig is er nu een ander inzicht. Nu moet nog wel effe het geld bij elkaar getrommeld worden, maar daar zullen het Rijk en de Provincie en Prorail aan mee helpen, dus daar hebben we vertrouwen in.

Lees meer op de website

Nieuwe subsidieregeling

Zit jij in het bestuur van een club? Of heb je op een andere manier te maken met subsidies van de gemeente? Laat het ons dan weten of je tevreden bent met de nieuwe subsidieregelingen die zijn vastgesteld. De nieuwe regelingen kun je vinden onder: https://www.s-hertogenbosch.nl/subsidies/. Het gaat om de regelingen waar duidelijk 2020 bij staat in de link. De bedoeling van de nieuwe subsidieregeling is dat het eerlijker wordt en dat verenigingen en organisaties beter weten war ze aan toe zijn voor de komende jaren.
subsidie
We horen graag of de praktijk aansluit bij die theorie. Dus…niet alleen klachten ontvangen we graag, we horen het ook graag als je er blij mee bent ;) Mail naar: hm.mees-huibers@s-hertogenbosch.nl

Dierentehuis dreigt failliet te gaan

Een goede dierenopvang is belangrijk voor de stad. Helaas worstelt het bestuur van het Dierentehuis al jaren met financiële problemen. En die kunnen niet zomaar door de gemeente worden opgelost helaas, daarvoor is er ook een (vertrouwen in) een goed bestuur nodig. We hopen dat het bestuur een oplossing vindt en dat de vrijwilligers zich daar ook in kunnen vinden. Anders volgt er waarschijnlijk toch een faillissement. Wat dat zou betekenen, kunnen we nu nog niet helemaal overzien.
asiel
Voor de aanwezige dieren zou dan wel een oplossing in de regio komen. Gelukkig staat het dierenwelzijn niet onder druk, maar we houden een vinger aan de pols.

Motie voor opvang vluchtelingenkinderen

Meer dan 100 (oud-)politici, hulporganisaties, wetenschappers, artsen, vertegenwoordigers van kerken en moskeeën, gemeenten en prominenten doen gezamenlijk een oproep aan het kabinet om alleenstaande kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen te evacueren. Nog niet eerder was de roep voor opvang van alleenstaande vluchtelingkinderen in Nederland zo groot. Begin maart stuurden we met 6 andere partijen een brandbrief naar het College over de schrijnende situatie van vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden. Burgemeester Mikkers heeft laten weten bereid te zijn kinderen op te vangen, als de regering hiertoe beslist. Voorlopig weigert het Nederlandse kabinet om deze mensen een veilig thuis te bieden.
Massale oproep aan kabinet voor opvang vluchtelingenkinderen
De regering zou de signalen van de gemeenten die zich hebben aangediend serieus moeten nemen en net als Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Finland, Ierland, Kroatie, Portugal, Litouwen, Bulgarije en België, deze kinderen een veilig heenkomen moeten bieden! Daarom vragen we het College van B en W met een motie in de raadsvergadering van 12 mei 2020 om daar werk van te maken.

Lees meer op de website

Actie voor Plant

Vegan hotspot Plant is druk bezig met verbouwen voor de opening maar door allerlei tegenslag is er extra hulp nodig. Bij zowel Oerwoud als Plant wordt geklust om alles op tijd in orde te krijgen! Afgelopen week zijn er al hulptroepen van de Bossche Groenen langsgeweest, maar we zijn nog op zoek naar mensen met groene vingers om te helpen met tuinieren, een compsthoop kunnen maken, willen helpen met de moestuinbakken en de verticale tuin. Ben jij handig met deze klussen? Geef je dan op om een dagdeel te komen helpen. I.v.m de corona-maatregelen wordt er met max. 2 mensen tegelijk gewerkt en vragen we je voor openingstijd aanwezig te zijn voor uitleg etc.

plant

Geef je op via de mail of een berichtje via de website/social media als je mee wilt doen!


Correctie

In de vorige nieuwsbrief is in het artikel over het busvervoer op de Onderwijsboulevard een fout geslopen; in de tweede kolom werd een oud nieuwsbericht over vuurwerk gekopieerd. Hieronder alsnog het volledige artikel:

To bus or not to bus op de Onderwijs-boulevard (nieuwsbrief 13-04 )

De Onderwijsboulevard blijft open voor verkeer. Dat is de beslissing van het College van B en W na het doen van een proef (living lab) in oktober. Het verkeer in de wijk liep vast en omwonenden waren niet blij met de afsluiting. De afsluiting was een wens van coalitiepartij D66, die graag een autovrije groene onderwijsboulevard had gewild. Als troost wordt de straat nu wel vergroend. Zijn we daar content mee? Nou nee. Het busverkeer zou wat De Bossche Groenen betreft zo snel mogelijk weer gewoon over de Onderwijsboulevard terug mogen komen, zodat de Koningsweg aan de andere kant van het station niet overmatig belast hoeft te worden met busverkeer en de studenten ook gewoon per bus naar de HAS of Avans kunnen. Ook de Magistratenlaan zou meer busverkeer kunnen verwerken. Daar komt overigens ook verandering in gelukkig; als er bussen worden ingezet als vervangend vervoer voor vastgelopen treinverkeer, dan moeten de reizigers voortaan uitstappen aan de Magistratenlaan.

Met deze insteek gingen we dinsdagavond de raadsvergadering in. De uitkomst was niet ongunstig: het probleem op de Koningsweg wordt erkend en er wordt een nieuw ontwerp gemaakt voor de Onderwijsboulevard, waarbij ook aan busvervoer wordt gedacht. Daar zitten dus mogelijkheden om voor beide zijden van het station verbeteringen te maken. Wij houden vanzelfsprekend de vinger aan de pols hierbij.

d3d57042-f74d-4615-b5f3-54fb1aba27ed
facebook twitter youtube instagram 
MailPoet