Sollicitatieprocedure Gemeenteraad 2022

Gepubliceerd 17-07-2021 
In Actueel, Headline, Raadswerk

Sollicitatieprocedure Gemeenteraad 2022

Raadslid worden

In maart 2022 zijn gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze verkiezingen zijn wij op zoek naar leden die onze partij op overtuigende wijze in de gemeenteraad kunnen vertegenwoordigen. Heb jij interesse om jezelf kandidaat te stellen voor de fractie van de Bossche Groenen? Vanaf 19 juli is de procedure geopend. Lees hieronder de profielschets en stuur je reactie voor 6 september naar: bestuurDBG@gmail.com.

Wil jij meer informatie over wat het betekent om een raadslid te zijn of om op de kieslijst te staan als lijstduwer of ambassadeur? Neem dan contact op met een van de fractieleden.

Tijdsinvestering

Voor de uitoefening van het raadslidmaatschap moet in totaal worden gerekend op een tijdsinvestering van ongeveer vier dagdelen per week. De vergoeding die een gemeenteraadslid ontvangt is afhankelijk van het inwonertal van de gemeente.

Profielschets voor kandidaten gemeenteraadsfractie De Bossche Groenen

De Bossche Groenen is een lokale en vooruitstrevende partij die zich inzet voor een groene, duurzame stad met vitale en betrokken inwoners. De partij steunt o.a. sociaal ondernemers en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Bossche Groenen zet zich in voor  alle lagen in de samenleving en voor een “menselijke” stad.

Een raadslid van De Bossche Groenen staat middenin de samenleving en is op de hoogte van en betrokken bij de belangrijke thema’s die spelen in de gemeente. Er is actief contact met de inwoners van de gemeente. Enig netwerk in de gemeente en enige politieke en/of bestuurlijke ervaring juichen wij toe, maar ook nieuwkomers met een frisse blik nodigen wij van harte uit te reageren. De afgelopen jaren speelde De Bossche Groenen een nadrukkelijke en zichtbare rol in de oppositie. Mogelijk gaat De Bossche Groenen in de toekomst deelnemen aan een coalitie. In beide gevallen is het belangrijk dat fractieleden samen met inwoners en andere partijen initiatieven blijven ontwikkelen die bijdragen aan de kernwaarden van onze partij.

Het succes van De Bossche Groenen hangt nauw samen met goede communicatie en samenwerking, zowel binnen als buiten de partij.

Profiel kandidaat-raadsleden

Van de raadsleden verwachten we dat zij:

 • volksvertegenwoordigers zijn die samen met de achterban en maatschappelijke organisaties nieuwe initiatieven kunnen ontplooien;
 • opvattingen van De Bossche Groenen kunnen vertalen in politieke standpunten en in beleidsvoorstellen;
 • naast kennis van specifieke beleidsterreinen een brede belangstelling hebben voor thema’s die in de gemeente resp. de gemeentepolitiek spelen;
 • standpunten mondeling en schriftelijk helder en toegankelijk kunnen presenteren aan verschillende doelgroepen;
 • bereid en in staat zijn ca. 16 uur per week te besteden aan het werk voor de raad en voor De Bossche Groenen;
 • geworteld zijn en een netwerk hebben in de partij en/of in de Bossche samenleving;
 • teamspirit hebben en bereidheid tot samenwerking.
Voor alle kandidaten geldt dat zij:
 • het verkiezingsprogramma van De Bossche Groenen onderschrijven;
 • activiteiten uit hun heden en verleden waardoor zij in opspraak raakten of kunnen raken en die voor henzelf en De Bossche Groenen schadelijk kunnen zijn, dienen te melden aan de kandidatencommissie;
 • akkoord gaan met de afdrachtregeling voor vertegenwoordigers van De Bossche Groenen;
 • indien de ALV dit via een terugroepingsprocedure vraagt, hun zetel zullen opgeven;
 • bij een verkiesbare plek op de lijst een actieve inbreng hebben in de verkiezingscampagne, waarbij individuele en/of voorkeurscampagnes alleen kunnen worden gevoerd in afstemming met de campagnecommissie;
 • eenmaal gekozen als raadslid, actief deelnemen aan de verantwoording van de fractie aan de leden en aan de jaarlijkse voortgangsgesprekken.

 

Download de profielschets

Stuur je reactie voor 6 september naar bestuurDBG@gmail.com.

 

Recente berichten

Maak een opmerking