Onveilige situatie Zuid-Willemsvaart moet worden aangepakt

Gepubliceerd 01-12-2020 
In Actueel, Headline, Verkeer

Onveilige situatie Zuid-Willemsvaart moet worden aangepakt

De herinrichting van de Zuid-Willemsvaart is een feit. De nieuwe Kanaalboulevard heeft in de uitvoering een ander karakter gekregen dan in het plan van 5 jaar geleden werd voorgesteld. Onze fractie heeft al eerder aangegeven dat deze drukke straat voor tweerichtingsverkeer te smal is, parkeren in het ‘park’ onwenselijk en de wegversmallingen, in de vorm van sluisjes, geen adequate oplossing vormen om hardrijden tegen te gaan.

Wij delen de zorgen van wijkagent Marc de Wit en de omwonenden van de Zuid-Willemsvaart; De weg nodigt nog steeds uit om te hard te rijden, vooral in de avonduren. Het rondje binnenstad blijft nou eenmaal populair bij bepaalde automobilisten. De Bossche Groenen blijft voorstander van een inrichting waarbij de auto te gast is en fietsers en voetgangers veilig gebruik kunnen maken van de route. Het college heeft hier wat ons betreft echt de kans laten liggen om van de nieuwe kanaalboulevard iets moois te maken!

We vragen het college alsnog om een oplossing. Lees de schriftelijke vragen hier
Bekijk een item op Dtv

Gerelateerde berichten