Bebouwing Annapark van de baan

Gepubliceerd 30-11-2020 
In Actueel, Groen, Headline, Wijken, Wonen

Bebouwing Annapark van de baan

Weet je nog? Dat we actie voerden in het Annapark, samen met bewoners, om het park groen te houden en met een alternatief plan voor bebouwing te komen?

Bewoners rondom het Annapark hebben twee jaar in onzekerheid gezeten. Maar wat zij al jaren roepen; dat het park behouden moet blijven, waar wij actie voor hebben gevoerd, binnen en buiten de raadszaal, is nu eindelijk bevestigd door een onafhankelijk buro:

“Het groen heeft potentie. Bijvoorbeeld door mogelijkheden voor sport, bewegen en ontmoeten te versterken. En door het waardevolle Annabos bij het park te betrekken. Bebouwing op die plek past niet.”

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald. We betreuren het wel dat de wethouder een onafhankelijk buro nodig heeft om deze argumenten, die bewoners al jaren ter tafel brengen, serieus te wegen. Bewoners zijn opgelucht dat de wethouder het idee van bebouwing in het park loslaat. De Bossche Groenen zou ook graag zien dat de wethouder de handschoen oppakt en bewoners het vertrouwen teruggeeft door nu met ze in gesprek gaat over de bestemming en verbetering van dit waardevolle stuk groen in onze gemeente.

Lees een artikel in het BD: ‘Loopgraven zijn nog niet verlaten rond Annapark’

Gerelateerde berichten