Anticyclisch investeren in de duurzame stad

Anticyclisch investeren in de duurzame stad

De coronacrisis heeft enorme gevolgen voor de samenleving en de economie; Harde bezuinigingen, als gevolg van de coronacrisis, kunnen desastreus uitpakken voor onze gemeente. Bezuinigingen in een krimpende economie verdiepen de recessie.

De Bossche Groenen wil verder vooruit kijken; Investeren in duurzame ontwikkelingen en techniek kan veel werkgelegenheid en economische groei op de lange termijn opleveren. Duurzame investeringen verdienen zichzelf terug en kunnen vaak aanspraak maken op Rijks- en Europese subsidies.

Wij vragen het college in de begrotingsraad 10 november om een plan voor te leggen om anticyclisch te investeren in duurzame projecten die bijdragen aan de Bossche werkgelegenheid en een duidelijke bijdrage leveren aan het halen van beleidsdoelenstellingen van de gemeente.

Lees de motie Anticyclisch Investeren

Recente berichten