Meer duurzame houtproductie-, voedsel- en klimaatbossen.

Meer duurzame houtproductie-, voedsel- en klimaatbossen.

Onze gemeente heeft ca. 685 hectare grond in bezit waarvan een groot deel wordt verpacht aan agrariërs. Een deel daarvan niet is gelabeld en dus kan worden omgezet in duurzaam beheerde bossen. Bomen produceren schone lucht, leveren duurzaam bouwmateriaal en zorgen voor een gezonde omgeving.

De Bossche Groenen stelt in een motie voor om deze eigen gronden om te vormen tot duurzame bossen en zo bij te dragen aan de biodiversiteit, gezondheid, recreatie en duurzame houtproductie.

Lees de motie Nieuw Bossen.

Gerelateerde berichten