Max 30 km/uur in de hele bebouwde kom

Max 30 km/uur in de hele bebouwde kom

De Tweede Kamer heeft een motie van o.a. GroenLinks aangenomen die oproept in de gehele bebouwde kom 30 km/uur als maximum snelheid te hanteren. Dat is goed nieuws! Maar de minister gaat de motie niet uitvoeren omdat gemeentes hier volgens haar zelf over gaan en dat vaak ook al doen.

Op 70% van de wegen binnen de bebouwde kom geldt al een limiet van 30. Het is veiliger, bevordert de doorstroom en scheelt in de luchtkwaliteit. Steden als Amsterdam zetten serieuze stappen op weg naar de autoluwe stad, in Oslo en Helsinki werd de maatregel eerder al ingevoerd. Daar stierf in 2019 geen enkele voetganger of fietser meer in het verkeer.

De Bossche Groenen wil de 30 km zones in Den Bosch uitbreiden. De tweede binnenstadsring, te beginnen met de Van Grobbendoncklaan, Aartshertogenlaan, Lagelandstraat, etc. zijn allemaal plekken die zouden kunnen worden aangepast volgens ons. We vragen wethouder Kahya dus om de motie van zijn partij ook toe te passen in onze stad en met een voorstel hiervoor te komen. Op weg naar een gezonder veilige stad, met meer ruimte voor voetgangers en fietsers!

Lees een artikel in AD

Gerelateerde berichten