Draagvlak is nodig voor succesvolle energietransitie

Draagvlak is nodig voor succesvolle energietransitie

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober jl. is het raadsvoorstel voor De Duurzame Polder besproken en aangenomen. De fractie van De Bossche Groenen is als groenste partij van ‘s-Hertogenbosch vóór het idee van een duurzame polder en voor windenergie. Alleen dient daar wel draagvlak voor te zijn in de gemeenschappen die het hardst worden geconfronteerd met de gevolgen van het opwekken van grootschalige windenergie.

Het initiatief voor een industrieel windmolenpark in de Rosmalense en Nulandse polder komt van een aantal grondeigenaren in samenwerking met ontwikkelaars en niet van de gemeente zelf. Het is een verdienmodel waarmee miljoenen aan subsidies worden aangesproken. Dat de gemeente daar vervolgens een planologische mouw aanpast, vindt onze fractie niet de juiste weg.

De klimaatopgave is helder; Wij zijn de laatste generatie die het tij kunnen keren. Maar we kunnen de klimaatdoelen alleen #samen halen, als er voldoende draagvlak is voor de te nemen maatregelen. Het begint met het isoleren van bestaande gebouwen, klimaatneutraal bouwen, het besparen op energiegebruik, het vastleggen van CO2 in de vorm van klimaatbossen en dan pas het opwekken van groene energie binnen de eigen gemeente. Door het consequent toepassen van de zonneladder leggen we eerst alle beschikbare daken vol. Dat vullen we aan met de aanleg van zonneparken en de bouw van windmolens naar schaal en maat in het landschap, met respect voor de natuur (vogels en vleermuizen!) met draagvlak en participatie onder de bevolking (omwonenden!) en naar draagkracht van het gebied.

Als deze stappen in het proces goed zijn doorlopen en alle aspecten met elkaar in balans zijn en door de betrokkenen worden gedragen, kan worden overgegaan tot uitvoering en zal De Bossche Groenen voor deze Duurzame Polder stemmen. Voorlasnog wachten wij af waar het college na dit door de raad genomen principebesluit mee terugkomt en blijven de omwonenden, waaronder Groen inZicht, steunen in hun pleidooi voor alternatieven voor de inrichting van de duurzame polder. Volgens de wethouder valt er namelijk nog iets te kiezen…

Lees meer over De Duurzame Polder

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde berichten
Opmerkingen
  • Rien van der Steen

    Windmolenparken. Het draagvlak in de gemeenschappen ? Mag ik de groenste partij nog eens wijzen op één gemeenschap die niets in te brengen heeft, zo lijkt het tot nu toe : De gemeenschap van plantjes en de dieren. Daar moet iemand of een partij voor gaan staan. Dat zal geen actiegroep doen. Eigenbelang of gewin staan ook daar vaak voorop. Dat zal de Gemeente niet doen en zeker de projectontwikkelaars op jacht naar een nog vettere Tesla zullen dat niet doen. Helemaal terecht om te beginnen met de klimaatopgave. Moet ook. Maar na de corona-golf zal niet alleen de klimaatgolf komen maar ook de CO2 en stikstofgolven en noem er nog een paar. We moeten beginnen met het sparen en beschermen van de plantjes en de beestjes. Gek he? MAAR DAT IS DUS HET BESCHERMEN VAN MOEDER AARDE. Geen blokkendozen, geen extra wegen, geen windmolenparken. Wat hebben mijn plantjes en beestjes daar voor overlevingskans ? Gek ? Dwaas ? KLOPT ! GRAAG ZELFS . Zeker wanneer wij blijven denken binnen onze huidige kaders.