De raad beslist; Theater over theater nu ten einde?

De raad beslist; Theater over theater nu ten einde?

Tijdens de raadsvergadering van 6 oktober jl. is het bestemmingsplan dat een nieuw theater aan de Parade mogelijk moet maken, besproken en goedgekeurd. Na nog geen half uur vergaderen komt hiermee na 14 jaar  een einde aan een van de langstlopende dossiers uit de Bossche politiek.

Vooropgesteld, de fractie van De Bossche Groenen is vóór het idee van een gemoderniseerd en (op termijn) nieuw theater. Alleen dient daar wel perspectief voor te zijn. Over 15 jaar kan het theaterlandschap er heel anders uitzien… Zeker in het licht van de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de meerjarenbegrotingen van de gemeente, is het onverantwoord om een 14 jaar oud plan ten uitvoer te brengen zonder de huidige stand van zaken mee te nemen. Het huidige gebouw kan na een grondige renovatie en modernisering nog zeker 15 jaar mee. Wij volgen daarmee het advies van de Rekenkamercommissie.

We besparen daarmee miljoenen, die we vervolgens willen reserveren om tekorten in de meerjarenbegroting op te vangen, de bestaande theaters en gezelschappen in de stad financieel te ondersteunen en voorrang te geven aan andere prioriteiten, zoals het bouwen van betaalbare, klimaatbestendige (huur)woningen en de aankoop van het Sparrenburgbos. Wij maken een andere, politieke keuze en hebben dus tegen het raadsvoorstel gestemd.

Lees een artikel op Dtv Nieuws

Lees meer over het Theater aan de Parade

 

 

 

 

 

Gerelateerde berichten