Duurzaamheid, niet lullen maar poetsen!

Duurzaamheid, niet lullen maar poetsen!

In oktober is de ‘Week van de Duurzaamheid’ waarin de gemeente uitpakt met de resultaten en plannen rondom het thema. Uit het jaarlijks duurzaamheidsverslag komt echter naar voren dat de wethouder (nog steeds) voornamelijk pronkt met bestaand beleid, lobbyt met het bedrijfsleven en veel projecten in onderzoek heeft. Voornemens en ambities, maar onder het kopje ‘wat gaan we bereiken’ blijft het akelig leeg…

Of het nu om klimaat, biodiversiteit, grondstoffen, mobiliteit, of  bouwen en wonen gaat, wat De Bossche Groenen betreft is duurzaamheid het belangrijkste thema op de politieke agenda. De ene crisis na de andere raakt ons, mensen beseffen dat het roer om moet. Als we een gezonde toekomst willen voor onszelf en onze kinderen moeten we dus aan de slag! Niet lullen maar poetsen. We hebben al veel onderwerpen op de agenda gezet; van klimaatbos tot tiny forestsduurzame mobiliteit, de autoluwe stad en het meten van luchtkwaliteit, of natuurinclusief bouwen en het stoppen van de verstening, De Bossche Groenen heeft voor al deze thema’s concrete voorstellen gedaan, actie gevoerd en gelobbyd.

We kunnen niet blijven praten. De tijd om burgers mee te nemen in de klimaatopgave is nu! Klimaatverandering is er. De noodzaak van de energietransitie is er. Wanneer gaat dit college dan aan de slag? Te beginnen met lokale uitdagingen zoals de hittestress op West, de wateroverlast in Engelen, het verduurzamen van eigen gebouwen en nieuwbouw, slimme mobiliteit, autoluwe binnenstad.  Allemaal vraagstukken waarop een antwoord moet worden geformuleerd, wat dit college maar voor zich uit lijkt te blijven schuiven.

De Bossche Groenen zet hard in op de ambities van deze ‘groenste coalitie’ en zal in de raad reageren op dit duurzaamheidsrapport, de bereikte doelen en gestelde ambities voor de resterende raadsperiode.

Lees meer artikelen

‘Bossche duurzaamheid is weg van veel voornemens, lange adem én subsidies’ (Brabants Dagblad)

Beeld: Onttegel Je Tuin 2019

 

 

Gerelateerde berichten