Bezuinigingen deels van tafel!

Bezuinigingen deels van tafel!

De bespreking van de voorjaarsnota is doorgaans het moment waarop er wordt gesproken over plannen voor nieuw beleid zonder al te veel stil te staan bij geld, dat gebeurt pas bij het vaststellen van de begroting in november. Dit jaar was het echter precies andersom; we hadden het voornamelijk over geld en de enige politieke keuzes die we konden maken, gingen over waar we de pijn het meest moesten verzachten.

Dertien van de veertien partijen in de gemeenteraad hebben samen een motie opgesteld met een opsomming van de bezuinigingen die we niet willen en een rekensom van maatregelen die geld moeten opleveren, zodat we onder de streep (bijna) op nul uitkomen. Die samenwerking is best wel -heel- bijzonder, alleen de PVV ontbrak in het lijstje van indieners.

Hiermee hebben we milieucafé Minc, de Eendenkooi Maaspoort, het milieueducatiecentrum Groene Pad in Stadsboerderij Eygentijds en de subsidie voor het IVN grotendeels overeind kunnen houden voor de stad! Ook wordt er niet bezuinigd op de ouderen-gym, minder op de jeugdsportsubsidies en wordt de bijzondere bijstand voor sociale activiteiten niet geschrapt. Daar zijn we heel blij mee! Helaas krijgt Ondernemend Onderwijs na 2021 geen subsidie meer (wel hebben we nog een jaar kunnen redden) en gaat het college toch proberen om te bezuinigen op het vervoer van gehandicapte leerlingen, hoewel wel minder dan aanvankelijk gepland. Wethouder Ufuk Kayha heeft wel toegezegd dat er altijd maatwerk zal worden geleverd en geld dus niet boven de leerlingen gaat. Daar zullen we hem aan houden.

Overigens kunnen we in het najaar opnieuw bezuinigingen verwachten…..de schattingen lopen uiteen van tekorten van 15 tot 25 miljoen, grotendeels als gevolg van de coronacrisis. Ook dan zullen we ons weer sterk maken om vrijwilligersstructuren overeind te houden en te zorgen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen!

Gerelateerde berichten

Maak een opmerking