Windmolens in de Polder

Windmolens in de Polder

De Dungense Polder is een mooi open stuk agrarische polder. In het verleden dreigde dit gebied tot industrie- of woningbouwlocatie te worden bestemd, mede door de inzet van De Bossche Groenen werd dat voorkomen. Eind 2017 is zelfs besloten dat hier 10 hectare ‘natte natuur’ wordt gemaakt om de ecologische waarde van dit gebied nog verder te versterken. Hartstikke mooi.

Terwijl we al 3 jaar op die nieuwe natuur wachten, wil het College nu windturbines toestaan in deze polder. De woningen die we aan de overkant van de A2, op de Meerendonk, hebben gepland hebben komen dan wel erg dicht bij die turbines! Ook vanuit Den Dungen en Sint-Michielsgestel is politiek verzet tegen windmolens in deze polder. Dus diende De Bossche Groenen bij de gemeenteraadsvergadering van 7 juli een amendement in om natuurontwikkeling de ruimte te geven en de mogelijkheden voor windenergie in de Dungense Polder uit te sluiten. 

Buiten bij het bestuurscentrum werd voorafgaand aan de raadsvergadering geprotesteerd tegen de komst van windmolens in de Rosmalense polder. Binnen, in de raadszaal werd stevig gediscussieerd over de plannen van het College met het Energielandschap. De Bossche Groenen vindt het vanzelfsprekend dat we minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken en onderkent dat windmolens en zonnevelden nodig zijn om de energietransitie mogelijk te maken, het maakt alleen nogal wat uit wáár je die plaatst. Wij willen bewoners, weidevogels en landschap waar mogelijk ontzien. En we geloven dat het mogelijk is om geschikte plekken te vinden als je verder kijkt dan de locaties die de windmolen-exploitanten zelf aandragen.

We hebben middels diverse voorstellen geprobeerd om de coalitie hiertoe te bewegen. Ook hebben we voorstellen gedaan om bij het zoeken naar geschikte locaties de kaders te hanteren die de zonneladder (beleid van de Tweede Kamer en ook een aangenomen motie in onze gemeenteraad), de windladder (goed initiatief van GroeninZicht) en de besparingsladder gebruiken. Deze voorstellen kregen niet genoeg steun, de coalitiepartijen houden vast aan de eigen plannen voor een grootschalig energielandschap in de Rosmalense Polder. Dat betekent minstens 20 windmolens… Hoeveel en waar precies, wordt pas duidelijk in september. Uiteraard blijven wij dit proces kritisch volgen.

Beeld :  Dirk Ingo Franke (wikipedia)

Gerelateerde berichten