Veilige oversteek voor de das

Veilige oversteek voor de das

In de herfst van 2018 werden er in korte tijd meerdere dassen aangereden op de Berlicumseweg in Rosmalen. Daarom vroegen we het college toen om maatregelen te treffen, samen met buurgemeente Sint-Michielsgestel. Onderzoek en overleg werden beloofd. Dat stemde ons hoopvol. Maar toen werd het stil, erg stil. Er was wel onderzoek en ambtelijk overleg, maar helaas heeft dat niet geleid tot verbeteringen voor de das. Geen afrasteringen, geen faunatunnels. Omdat de gemeente Sint-Michielsgestel ambtelijk te kennen heeft gegeven er geen prioriteit aan te geven. En alleen op Bosch’ grondgebied maatregelen treffen zou niet zinvol zijn.

Verbeteringen voor de das op de Berlicumseweg zijn nog steeds nodig. We weten uit onderzoek dat er steeds meer dassen net ten zuiden van Den Bosch leven. De Dassenwerkgroep Noord-Brabant heeft op 22 april 2020 nog een jong (wees)dasje gevonden op het fietspad naast de Berlicumseweg. Bovendien zouden meer zoogdieren kunnen profiteren van aanpassingen bij die weg. Daarom hebben we het College via schriftelijke vragen opnieuw verzocht dit (bestuurlijk) op te pakken en er dit keer wel echt werk van te maken.

Lees de vragen hier.

Gerelateerde berichten