Woningbouw op Meerendonk mogelijk!

Woningbouw op Meerendonk mogelijk!

Weet je nog? Vlak voor de laatste verkiezingen voerde De Bossche Groenen samen met verontruste bewoners actie tegen de komst van insectenfabriek Protix naar de Meerendonk,  In een motie vroegen we de raad om te kiezen voor woningbouw i.p.v. een overlast gevende fabriek op deze locatie. Met succes, die motie werd aangenomen. Het onderzoek naar de mogelijkheid van woningbouw op die plek is nu afgerond en daaruit blijkt dat er inderdaad ruimte is voor 2000 woningen in combinatie met sport en recreatie, bosranden, nieuwe (fiets)wegen en een nieuwe brug over de Zuid-Willemsvaart. Er zou vanaf 2030 gebouwd kunnen worden omdat eerst de ontsluiting van de nieuwe wijk, de geluidsoverlast van de A2 en de voormalige vuilstort moeten worden aangepakt.

Wij zijn verheugd over dit resultaat. De krappe woningmarkt vraagt om oplossingen en dat dit gebied nu aangewezen wordt als toekomstige woningbouwlocatie, is mede te danken aan de acties destijds. Dat is winst voor de stad! Zo maakt De Bossche Groenen zich al 10 jaar sterk voor een leefbare, gezonde en sociale stad ?

Lees een artikel in het Brabants Dagblad

Beeld: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Recente berichten