Verkeersveiligheid rondom scholen

Verkeersveiligheid rondom scholen

Kinderen moeten veilig van huis naar school kunnen gaan. En andersom. Bij voorkeur te voet of met de fiets. De verkeersveiligheid bij scholen verdient aandacht, blijkt uit onderzoek van de lokale omroep Dtv Nieuws – Den Bosch.
Schooldirecties willen vooral dat kinderen te voet of met de fiets komen en medezeggenschapsraden vinden juist fysieke aanpassingen rondom school het belangrijkst. De Bossche Groenen vindt dat ze allebei gelijk hebben: zowel aanpassing van gedrag als van de fysieke ruimte is nodig.

Daarom hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W. Wat gaat de wethouder nog meer doen aan gedragsverandering, behalve de ‘Lekker Anders Dag’? En kunnen er ook meer fysieke aanpassingen komen, in overleg met de scholen natuurlijk? Want bijvoorbeeld drempels, zebrapaden en paaltjes tegen verkeerd parkeren kunnen de situatie rondom school echt veiliger maken. Bijvoorbeeld bij de L W Beekmanschool.

In 2017 kregen alle medezeggenschapsraden een brief van De Bossche Groenen, met de uitnodiging verkeersonveilige situaties te melden bij ons. Dat leidde al tot enkele aanpassingen, zoals de aanleg van een zebrapad bij KC De Vlindertuin. Maar we wachten nog steeds op de beloofde rotonde bij de Hobbit en OJC in de Groote Wielen, op het weghalen van een parkeervak bij de Duizendpoot en op aanpassingen bij HUB in de Sportlaan in Rosmalen. Ook daar hebben we nu weer vragen over gesteld, waarom duurt het allemaal zo lang?

Is het bij de school van jouw kinderen ook onveilig en zou een fysieke aanpassing kunnen helpen? Laat het ons weten! Via social media of  info@debosschegroenen.nl

Lees de schriftelijke vragen ‘Veilig verkeer rondom scholen’ 

Gerelateerde berichten
Opmerkingen
pingbacks / trackbacks