Subsidie aanplant nieuwe bomen

Subsidie aanplant nieuwe bomen

We weten allemaal hoe belangrijk bomen zijn, het belang van bomen in het algemeen en in steden in tijden van klimaatverandering staat buiten kijf. Het wordt niet alleen heter in de stad, maar het regent ook meer. Bomen helpen bij het hitte- en regenbestendig maken van de stad. Daarnaast zorgen bomen voor een grotere biodiversiteit en kunnen ze een belangrijke rol spelen bij het oplossen van de stikstofcrisis.

In Amsterdam is onlangs een subsidieregeling in het leven geroepen die bedoeld is voor Amsterdammers en organisaties die een boom in hun tuin of in een gedeelde tuin willen planten. Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, kunnen Amsterdammers een bedrag aanvragen om een boom te laten planten in hun eigen of gedeelde tuin. De aanplant wordt verzorgd door een professioneel bedrijf.

De gemeente ’s-Hertogenbosch onderkent het belang van bomen natuurlijk ook! Het thema bomen en beleid rondom bomen komt terug in verschillende gemeentelijke beleidsstukken, zoals het Bomenbeleidsplan, het biodiversiteitsbeleid, de Nota Groene Delta, het visiedocument Natuur in de stad en de onlangs gepresenteerde gemeentelijke begroting voor 2020. In het Amsterdamse voorbeeld worden burgers actief betrokken bij het vergroenen van de stad. De Bossche Groenen wil dit ook in ’s-Hertogenbosch. En d gemeente heeft al geld gereserveerd om het aantal bomen in ’s-Hertogenbosch te verdubbelen. Extra geld vrijmaken is dus niet nodig!

We hebben het College onlangs vragen gesteld over de mogelijkheden van een bomensubsidieregeling in Den Bosch. De kans dat de regeling 1 op 1 wordt overgenomen in onze gemeente is klein, maar de aanpak in andere gemeentes wordt wel meegenomen in de ontwikkeling van beleid. Er wordt nog gewerkt aan een aanpak om burgers te betrekken bij vergroening, we hopen dat onze suggestie voor een bomensubsidie  hierin wordt meegenomen. We houden jullie op de hoogte!

Lees de vragen ‘Subisidie Bomen’

 

Gerelateerde berichten