Nieuwbouwplannen Van der Valk Vught

Nieuwbouwplannen Van der Valk Vught

Onlangs verscheen in verschillende nieuwsmedia het plan voor sloop- en nieuwbouw van het van der Valk hotel in Vught. Van laagbouw naar Manhattan-achtige hoogbouw, en dat voor het gemoedelijke Vught.  Het plan voor het nieuwe complex omvat maar liefst 200 koopappartementen, 200 hotelkamers, 150 longstay-appartementen, een casino, een zwembad, een zakencentrum en een parkeervoorziening voor minimaal 1000 auto’s. Er worden twee torens voorgesteld waaronder een toren van 65 meter hoog. Een enorm verschil met de huidige situatie en het bestemmingsplan.

Het plan kwam voor velen als verrassing, zeker omdat het plan niet past in het bestemmingsplan en omdat er geen sprake is geweest van participatie met belanghebbenden. In de commissievergadering van de gemeente Vught lieten vooral de insprekers, omwonenden hun verontwaardiging blijken.

De Bossche Groenen verwacht een grote impact op de leefbaarheid in dit gebied, grenzend aan onze gemeente en natuurgebied ‘t Bossche Broek, en nabij natuurgebied de Gement. Alleen al als het gaat om de toename van verkeer en de milieuhinder. Bovendien zal het weidse uitzicht vanaf de binnenstad over het prachtige en beschermde Bossche Broek drastisch veranderen mocht het plan uitgevoerd worden. Niet alleen dat: van een goede participatie is geen sprake geweest.

Plannen met zo’n grote impact op de leefbaarheid gaan ons allemaal aan. De inwoners en hotelondernemers van onze stad zijn welzeker belanghebbenden m.b.t. dit soort plannen in een aangrenzende gemeente. De Bossche gemeenteraad is niet op de hoogte of het college geïnformeerd is, dan wel gereageerd heeft op het voorstel.

De Bossche Groenen ziet reden genoeg om actie te ondernemen en richting het Vughtse College onze stem te laten horen. Te meer omdat er – behalve deze verwachte invloed op natuur en verkeer-  mede een grote invloed van dit plan zal zijn op de Bossche hotelsector. We stellen het College hierover schriftelijke vragen, lees ze hier.

Beeld : Buro Kade

Gerelateerde berichten

Maak een opmerking