Loden leidingen, ook in Den Bosch?

Loden leidingen, ook in Den Bosch?

Minstens 165 Nederlandse gemeenten weten niet of er binnen hun grenzen panden zijn met loden leidingen. Het aantal gemeenten wat het niet weet ligt vermoedelijk nog veel hoger, Den Bosch heeft met als 216 andere gemeenten niet meegedaan aan de landelijke enquête van de NOS.

Lood is vooral voor baby’s en kinderen tot 7 jaar erg schadelijk. Bij deze groepen tast lood de hersenen aan, wat kan leiden tot afname van het IQ met 2 tot 5 punten. Ook voor volwassenen is lood ongezond: het kan leiden tot een verhoogde bloeddruk en nierfalen.

Volgens de Gezondheidsraad drinken tussen de 230.000 en 460.000 mensen in Nederland nog altijd water uit loden waterleidingen. Van hen zijn tienduizenden jonger dan 8 jaar. De Bossche Groenen maakt zich zorgen over het al dan niet aanwezig zijn van loden leidingen. Oude schoolgebouwen zijn bijv. veelal eigendom van de gemeente. Wordt er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van loden leidingen en wat gaan we eraan doen als blijkt dat ook in Den Bosch mensen gezondheidsrisico ‘s lopen door het drinken van water uit verouderde leidingen? Daarover hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College. Lees de vragen hier.

Lees het artikel op NOS.nl

Recente berichten