Onderzoek om platanen Boschveldweg te behouden!

Onderzoek om platanen Boschveldweg te behouden!

Al maanden voeren we actie tegen de kap, actiegroep Red de Platanen, buurt en buren hebben zich duidelijk uitgesproken; Met een petitie, met odes aan de bomen, bijeenkomsten, demonstraties en meer. Nu lijkt er een oplossing in zicht waarbij hun stem écht gehoord wordt. Actie voeren loont!

Wethouder Kahya heeft de raad op 5 februari geïnformeerd over een doorbraak in de gesprekken met ProRail m.b.t. de trillingswand en de platanen aan de Boschveldweg. Dit betekent dat de gemeente nu samen met ProRail en bewoners een oplossing gaat onderzoeken waarbij de wand anders geplaatst kan worden, de bomen kunnen worden gehandhaafd en de kwaliteit van het gebied als geheel wordt vergroot.

ProRail heeft dat per brief op 23 december jl. bevestigd. Ook is er op 28 januari 2020 een brief van het ministerie I&W ontvangen die dezelfde strekking heeft. In deze brief wordt aangegeven dat de mogelijkheid bestaat tot 1/3 cofinanciering voor deze situatie.

Dit betekent dat er ruimte is ontstaan om voor het gebied een integrale visie op dit deel van de stad te ontwikkelen, als onderdeel van de Spoorzone. Hiertoe nemen we het initiatief om met de betrokken partijen en de bewoners te bekijken wat mogelijk is. Goed nieuws voor de bomen, de wijk én de stad dus.

Lees het artikel op Dtv Nieuws

Gerelateerde berichten