5G, wat moeten we ermee?

5G, wat moeten we ermee?

Gemeenten zijn verplicht om mee te werken aan de uitrol van het 5G netwerk. Onder andere door te gedogen dat er Small Cells (kleine antennes) worden vastgemaakt aan gemeentelijke gebouwen en publieke infrastructuur zoals lantaarnpalen. De minister heeft gevraagd wat gemeenten daar van vinden. Den Bosch heeft zich achter de reactie van Eindhoven geschaard. Zonder aan de gemeenteraad te vragen wat die daar van vindt. Dat vindt de Bossche Groenen niet juist. Eindhoven is namelijk een ‘koploper’-gemeente en kan niet wachten tot er overal 5G is. Maar naar ons idee is er niet zoveel om te juichen bij 5G.

Want veel mensen maken zich zorgen over de gezondheidsrisico’s van 5G straling. Volgens het RIVM is het veel te vroeg om alle seinen op groen te zetten. Hoewel niet bewezen is, dat 5G negatieve gevolgen voor de gezondheid heeft, wijst het RIVM erop dat omgekeerd niet is bewezen dat 5G veilig is. De eerst proefmetingen laten weliswaar zien dat de straling onder de Europese maximumnormen blijven, maar de hoeveelheid straling in de ether gaat sowieso aanzienlijk groeien. Omdat 5G werkt met kortere golflengtes moeten telecomaanbieders extra masten neerzetten. Dit zijn slimme masten die het mobiele signaal rechtstreeks op gebruikers richten en mensen kunnen volgen. De hoeveelheid straling groeit dus ook. Bovendien heeft deze straling hogere frequenties dan 3G en 4G. Het RIVM vindt het daarom belangrijk om meer onderzoek te doen naar de gevolgen van 5G.

Het College van Gemeente ‘s-Hertogenbosch zou meer aandacht moeten geven aan de gezondheidsrisico’s van 5G. De gemeenteraad moet ook beter geïnformeerd worden over deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld door een hoorzitting met onafhankelijk deskundigen. En we moeten meer betrokken worden bij de besluitvorming. Zodat we niet zomaar met Eindhoven gelijkgesteld worden. De volksgezondheid weegt wat ons betreft zwaarder dan allerlei (veronderstelde) economische belangen.

Woensdagavond 12 februari bespreekt de raad onze discussienotitie ‘5G en gezondheid’.
Vanaf 19.30 uur in het Bestuurscentrum, Achter het Stadhuis.

Gerelateerde berichten