Schone Lucht…

Schone Lucht…

Duurzame mobiliteit gaat over leefbaarheid en gezondheid, niet alleen over klimaat en de energietransitie. We leven in Den Bosch in de meest ongezonde lucht van Brabant van Brabant. Het college ziet 2050 als stip op de horizon. Dat is te ver weg. Waar blijven de concrete maatregelen in de komende 3 jaren?

De wethouder komt nu, het tweede ambtsjaar van deze coalitie(!) met een ‘Actieplan Duurzame Mobiliteit’ dat veel mooie doelen laat zien zonder de daarbij nodige maatregelen te nemen. We weten al jaren dat de lucht erg vies is in de stad, waar de knelpunten liggen en hoe we echte winst kunnen maken.

Geen geld uitgeven aan ‘living labs’ en snuffelfietsen, maar concreet inzetten op zero-emissie OV (er rijden nog steeds dieselbussen door onze binnenstad!), autoloze dagen invoeren, aanscherpen milieuzones, differentiatie parkeertarieven etc. De Bossche Groenen wil dat de urgentie van dit vraagstuk wordt gezien en maatregelen niet langer vooruitgeschoven. We gaan hierover met andere partijen in gesprek en zullen komende raad met een voorstel komen om het College tot actie te bewegen.

Bosschenaren en Eindhovenaren ademen vieste lucht van Brabant in (Brabants Dagblad)

Gerelateerde berichten

Maak een opmerking