Schone Lucht…

Schone Lucht…

Duurzame mobiliteit gaat over leefbaarheid en gezondheid, niet alleen over klimaat en de energietransitie. We leven in Den Bosch in de meest ongezonde lucht van Brabant van Brabant. Het college ziet 2050 als stip op de horizon. Dat is te ver weg. Waar blijven de concrete maatregelen in de komende 3 jaren?

De wethouder komt nu, het tweede ambtsjaar van deze coalitie(!) met een ‘Actieplan Duurzame Mobiliteit’ dat veel mooie doelen laat zien zonder de daarbij nodige maatregelen te nemen. We weten al jaren dat de lucht erg vies is in de stad, waar de knelpunten liggen en hoe we echte winst kunnen maken.

Geen geld uitgeven aan ‘living labs’ en snuffelfietsen, maar concreet inzetten op zero-emissie OV (er rijden nog steeds dieselbussen door onze binnenstad!), autoloze dagen invoeren, aanscherpen milieuzones, differentiatie parkeertarieven etc. De Bossche Groenen wil dat de urgentie van dit vraagstuk wordt gezien en maatregelen niet langer vooruitgeschoven.

Daarom hebben we in een motie gevraagd om concrete maatregelen, zoals het uitbreiden van de milieu-zone, het weren van groot vrachtverkeer uit de binnenstad (en voor de bevoorrading overslagpunten aan de rand van de stad aan te wijzen en in te zetten op kleine vrachtwagens die vrachten ‘slim’ bundelen) en het weren van scooters en brommers met vervuilende tweetakt-motoren in de gehele gemeente.

Wie ons een beetje kent, ziet dat we enkele van deze ideeën al eerder geopperd hebben. Toen kregen we te horen ‘Wacht op ons Actieplan Duurzame Mobiliteit’…..en nu wordt er weer gezegd dat we te snel gaan. Leefbaar en SP steunden onze motie wel, maar GroenLinks vindt dat er voldoende gebeurt om de luchtkwaliteit te verbeteren. Omdat wij vinden dat er meer nodig is dan snuffelfietsen de luchtkwaliteit laten meten, hebben wij tegen het raadsvoorstel Actieplan Duurzame mobiliteit gestemd.

Bosschenaren en Eindhovenaren ademen vieste lucht van Brabant in (Brabants Dagblad)

Gerelateerde berichten