Geen draagvlak bouwen Annapark

Geen draagvlak bouwen Annapark

Kijk aan! Er is geen meerderheid voor het plan voor 16 appartementen in het Annapark in Hintham. Het voorstel werd daarom gisteravond van de agenda van de gemeenteraad gehaald. Wethouder Roy Geers moet eerst met alternatieve scenario’s komen. Komt van uitstel ook afstel? Dat is nog niet voor honderd procent zeker, maar duidelijk is dat dit bouwplan geen steun krijgt.

En terecht! De Bossche Groenen heeft in het voorjaar al aangedrongen op het behoud van een groen Annapark, met een flyeractie in de wijk en een bespreeknotitie in de commissie Omgeving. Daarmee hebben we de andere partijen aan het denken gezet. Het doet ons deugd dat er inmiddels meer partijen inzien dat groen in de wijk belangrijk is voor mens en dier.

Wordt vervolgd…

Foto: Dtv Den Bosch

Gerelateerde berichten