Bomen Boschveldweg deel 3

Bomen Boschveldweg deel 3

Eind oktober stelde we het College van B&W vervolgvragen over hun inzet om kap van de beeldbepalende bomen aan de Boschveldweg te voorkomen. We vroegen stukken op met betrekking tot de meerkosten van 2 miljoen die telkens worden genoemd als meerkosten voor een alternatieve plaatsingslocatie voor de trillingswand. Het College antwoordde op onze vragen:

“Inmiddels hebben wij het memo na enig aandringen mogen ontvangen. U treft deze aan in de bijlage. De staatssecretaris maakte in haar brief van 5 juli 2019 melding van € 2 miljoen euro aan meerkosten, echter uit de memo van ProRail blijkt het bedrag € 1,6 mln te zijn. Dit brengen wij uiteraard onder de aandacht van het Ministerie en ProRail.”

De kosten liggen lager dan de Staatssecretaris tot nu toe heeft vermeld. Dit moet verder onderzocht en onderbouwd worden. Het College stelt:

“Ons uitgangspunt is dat we er bij de Minister op willen aandringen de alternatieven voor de trillingswand met behoud van de bomen alsnog te heroverwegen, inclusief ondervanging van de kosten die daartoe noodzakelijk zijn.”

Het College geeft op onze vraag waar de prioriteiten voor de wijk ‘t Zand liggen, het volgende antwoord:

“Ten aanzien van de specifieke locatie zijn de twee prioriteiten (trillingsoverlast reduceren en behoud groen in de wijk) voor ons één. Dat betekent dat er beschermende maatregelen noodzakelijk zijn om de gezondheid van de inwoners langs het spoor te waarborgen met inachtname van de leefbaarheid. Daar valt voor ons onder het met respect en in tact houden van de wijk die sterk gebaseerd is op het aanwezige groen en de kwaliteit van de openbare ruimte.”

Het stemt positief dat het College inmiddels de handschoen heeft opgepakt en stappen zet richting  de Minister om in deze zaak zo snel mogelijk duidelijkheid te verkrijgen en een helder standpunt t.a.v. de wijk inneemt. Met de aangenomen motie ‘Behoud beeldbepalende bomen Boschveldweg’ heeft de raad in november unaniem haar steun aan de wijkbewoners uitgesproken in deze zaak, en het College opgeroepen zich in te zetten op een duurzame ontwikkeling van dit gebied, met als uitgangspunt de herontwikkeling van de Spoorzone in combinatie met het behoud van de groene waarde van de wijk.

Samen met het actiecomité Red de Platanen en collega partijen blijft De Bossche Groenen zich inzetten voor het behoud van de 34 beeldbepalende bomen aan de Boschveldweg!

Lees de schriftelijke vragen die wij stelden, d.d. 30 oktober.

Lees de antwoordbrief van het College, d.d. 7 december

Lees een artikel uit het Brabants Dagblad, d.d. 8 december

Gerelateerde berichten