Chemische bestrijdingsmiddelen golfbaan Coudewater

Chemische bestrijdingsmiddelen golfbaan Coudewater

Op Landgoed Coudewater komen woningen en wordt een golfbaan aangelegd. Het gebied heeft en behoudt een belangrijke ecologische functie en heeft grote natuurwaarden. De golfbaan wordt dusdanig ingericht en beheerd dat deze een belangrijk onderdeel van het leefgebied van de das kan blijven vormen. Migratieroutes, rustgebieden en foerageergebieden voor de das maken onderdeel uit van het terrein. Naast de das profiteren tal van andere soorten, waaronder struweelvogels, kleine marters, vleermuizen en insecten van de te ontwikkelen natuurlijke elementen, zoals struweelhagen, houtwallen en kruiden- en bloemrijk grasland. Maar voor een optimale golfbaan moeten schimmels, onkruid en insecten bestreden worden. Hiervoor worden chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt zoals glyfosaat (Roundup). Dit vormt een enorm gevaar voor de ecologische waarde van dit gebied.

Het doel was om in 2020 slechts in ‘strikt noodzakelijke situaties’ gebruik te maken van bestrijdingsmiddelen. Maar in mei van dit jaar werd het verbod met vijf jaar uitgesteld. De Bossche Groenen vraagt zich af of het noodzakelijk is dat de baan onderhouden wordt op deze manier, en wat de mogelijkheden zijn hier met de golfclub afspraken over te maken. Hierover hebben we schriftelijke vragen gesteld.

Lees de schriftelijke vragen ‘Gebruik chemische bestrijdingsmiddelen golfbaan Coudewater

Gerelateerde berichten