Begroting 2020; op naar een gezonde stad.

Begroting 2020; op naar een gezonde stad.

Met de begroting 2020 komen forse bezuinigingen in zicht voor de stad. Het College gaat in het voorjaar naar de keuzes kijken. De gevolgen van het steeds opnieuw bezuinigen op uitgaveposten zijn echter al pijnlijk zichtbaar en voelbaar voor de burgers van ‘s-Hertogenbosch.

De Bossche Groenen vindt dat de ondergrens in zicht is en wil de tekorten aanvullen door middelen vrij te maken i.p.v. nog meer te bezuinigen, en zo de voorzieningen in de stad op pijl houden. Minder uitgeven aan Citymarketing en grote sportevenementen bijvoorbeeld. De gemeente moet zich richten op de primaire taken voor haar burgers in het licht van de tekorten en onzekerheden die op ons af komen.

De ‘groenste coalitie ooit’ belooft in het bestuursakkoord werk te maken van schone lucht in de stad. Waar blijven de maatregelen? De Bossche Groenen heeft telkens concrete voorstellen gedaan, maar de wethouder laat nog op zich wachten als het gaat om een actieplan voor schone lucht, bevoorrading binnenstad, etc. Ook de verkeersveiligheid is al jaren een punt van aandacht. Ondanks dat er diverse aanrijdingen hebben plaatsgevonden op knelpunten in de stad, komt het College maar niet actie. Het coalitieakkoord beloofde maatregelen, De Bossche Groenen diende op de begroting 2020 een motie in om de wethouder nu ook echt tot actie te bewegen.

En dan het cultuurbeleid in de Cultuurstad van het Zuiden. In de cultuurvisie worden verwachtingen gecreëerd naar de cultuurmakers in onze stad. Cultuurprofessionals verkeren echter al langer in zwaar weer in onze stad. ‘s-Hertogenbosch  heeft in het verleden maximaal kunnen profiteren van Rijks- en Provinciegelden, maar dreigt nu achter het net te vissen. Dit college brengt té weinig middelen in. Zeker in vergelijking met andere Brabantse steden, zoals Tilburg, Eindhoven en Helmond.  De Bossche Groenen diende hierover, samen met de PvdA, een motie in.

Judith Hendrickx onderstreept namens De Bossche Groenen het belang van een Gezonde Stad. Financieel, maar ook ecologisch, sociaal en cultureel gezien. De Bossche Groenen ziet door onevenredige uitgaven en bezuinigingen de tweedeling in de stad vergroten, collectieve voorzieningen onder druk komen en de openbare ruimte verschralen. In de door onze fractievoorzitter uitgesproken reactie en de door De Bossche Groenen ingediende moties op de begroting, stellen we dit aan de orde.

Lees hier de volledige reactie van De Bossche Groenen op de begroting 2020 van het College van B&W ‘s-Hertogenbosch.

 

Gerelateerde berichten