Een gezond cultuurklimaat

Een gezond cultuurklimaat

In de cultuurnota ‘Cultuur maakt mensen’ wordt door het College hoge verwachtingen geuit naar de cultuurmakers in onze stad. Als we ambities en mogelijkheden met elkaar in overeenstemming willen brengen is het niet alleen nodig om de taakverdeling goed in beeld te hebben, maar is het ook noodzakelijk om een helder beeld te hebben van de  financiële consequenties van het beleid.

Cultuurprofessionals verkeren al langer in zwaar weer. De stad Den Bosch heeft in het verleden maximaal kunnen profiteren van Rijks- en Provinciegelden, maar dreigt met de nieuwe subsidiesystematiek achter het net te vissen. Het college brengt te weinig middelen in, zeker in vergelijking met andere Brabantse steden, zoals Tilburg, Eindhoven en Helmond. Wij luiden daarom de noodklok over de toekomst van onze cultuurmakers, in het bijzonder de podiumkunsten. Jonge makers en en gezelschappen, zoals Artemis, Matzer, Panama Pictures, zijn van grote waarde voor het culturele en maatschappelijke klimaat in de stad. Dat vraagt investering en visie. De Bossche Groenen diende daarom afgelopen raadsvergadering, samen met o.a. PvdA en SP, een motie in.

Lees de motie ‘Cultuurstad van het Zuiden – een helder beeld’.

Lees een artikel over de onrust bij theatergezelschappen in Trouw

Gerelateerde berichten