Aanvullende criteria uitgifte bedrijventerreinen

Aanvullende criteria uitgifte bedrijventerreinen

Steeds meer consumenten kopen hun producten via internet. Distributiecentra voor grootschalige logistiek schieten als paddenstoelen uit de grond. Dit heeft een enorme impact op het landschap.

Er is niet alleen aandacht nodig voor het ruimtegebruik van deze  terreinen, maar ook voor het sociaal-economische en circulaire belang van deze gebieden. ‘Kiezen voor Kwaliteit’ is aan de orde én urgent nu de ruimtedruk in Nederland toeneemt.

De Bossche Groenen dient bij de begrotingsraad van 12 november een motie in om aanvullende criteria voor de uitgifte van grond voor bedrijventerreinen vast te leggen: Het bedrijventerrein moet bijvoorbeeld bijdragen aan de lokale economie, een positieve bijdrage leveren aan de lokale werkgelegenheid, gericht zijn op de ‘maak-industrie’, en het ontwikkelen van een bedrijventerrein mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het landschap.

Lees de motie ‘Aanvullende criteria uitgifte bedrijventerreinen’ hier.

Beeld: Wikimedia Commons

Gerelateerde berichten