Autovrije dag, juist nu.

Autovrije dag, juist nu.

In de raadsvergadering van 5 juni 2019 werd de motie ‘Gezonde en duurzame stad de autovrije dag’ van CDA, D66 en De Bossche Groenen met een ruime meerderheid aangenomen. De wethouder liet vervolgens in juli 2019 weten ‘Wij zullen dit meenemen als een van de te onderzoeken mogelijkheden in de “gedragsaanpak mobiliteit” voor bewoners en dit samen met het wijkmanagement oppakken’.

Maar een half jaar na de motie, blijkt uit antwoorden op technische vragen, moet dit “onderzoek” nog altijd plaatsvinden…. En er zijn sinds juni alleen maar meer redenen bijgekomen om het autogebruik te minderen;

  • De commissie-Remkes welke, in reactie op de PAS-uitspraak van de Raad van State, aan het kabinet heeft geadviseerd om het autogebruik terug te dringen, om daarmee de stikstofuitstoot te beperken
  • Autovrije dagen behalve goed voor het milieu ook goed voor de sociale cohesie zijn, getuige de ervaringen uit de jaren zeventig in ons land en recenter ook in andere (Europese) steden
  • Europese steden als o.a. Parijs, Antwerpen, Brussel maar ook Nederlandse steden als o.a. Amsterdam en Rotterdam al autovrije dagen organiseren

Wij vinden dat het College niet langer moet wachten, en vragen de raad komende dinsdag in een motie om binnen 3 maanden te komen met een concreet plan te komen. Lees de motie ‘Autovrije Dag’ hier.

Gerelateerde berichten