Evenementenbeleid: Hervulbare beker pluspunt, vuurwerk minpunt

Evenementenbeleid: Hervulbare beker pluspunt, vuurwerk minpunt

De Bossche Groenen houdt wel van een feestje. Als je elkaar tegenkomt in goede tijden, dan zorg je ook beter voor mekaar in slechte tijden. Maar we sluiten onze ogen niet voor de negatieve gevolgen die feestjes kunnen hebben, voor mens en natuur. We lezen gelukkig in het raadsvoorstel Evenementenbeleid 2019-2023 dat er daarmee rekening wordt gehouden. Hartstikke mooi, maar we hebben wel enkele aanvullingen daarop.

Ten eerste: een jaar geleden hebben we een discussienotitie en daarna een motie vreemd aan de orde van de dag  ingediend om wegwerpplastic op evenementen uit te bannen. We hoorden als reactie een hoop groene woorden, maar nog te weinig daden. Daarom zijn we nu heel blij om te lezen dat het College deze suggestie alsnog heeft overgenomen en dit wil opnemen in de duurzaamheidscriteria voor evenementenvergunningen. Wegwerpplastic moet voor onze kleinkinderen een onbekend begrip worden.

Maar waarom pas vanaf 2022 vragen wij ons af? De Europese Unie verbiedt wegwerpplastic namelijk al vanaf 2021. Steeds meer evenementenorganisaties zijn al hard op weg om over te gaan op de hervulbare drinkbeker. Waarom zou Den Bosch treuzelen? We zijn blij om te horen dat het College dat gaat uitzoeken. Wij willen in ieder geval dat het wegwerpplastic op evenementen in onze gemeente verdwijnt vanaf 2021.

Ten tweede; Kwaliteit boven kwantiteit; ook op dat punt is De Bossche Groenen blij met het voorstel. ‘Meer, meer, meer’ is niet altijd beter.  Bij de kwaliteitscriteria die gehanteerd worden in het geval van schaarste, vinden we een mooie opsomming van verschillende zaken die voor verschillende doelgroepen van belang zijn. Hartstikke mooi, maar we missen er eentje. De Bossche Groenen en GroenLinks zouden graag zien dat het afzien van het gebruik  van vuurwerk bij een evenement ook als een kwaliteitscriterium gezien wordt. En dan hebben we het dus over professioneel vuurwerk dat bijvoorbeeld als afsluiting van een evenement wordt afgestoken.

Zulk vuurwerk draagt bij aan luchtverontreiniging, bodemvervuiling en schaadt het dierenwelzijn. Baasjes van huisdieren zijn er niet op voorbereid en kunnen dus ook geen voorzorgsmaatregelen nemen en wilde dieren worden natuurlijk ook onaangenaam verrast. Daarom dienen we gezamenlijk met GroenLinks een amendement in om aan het lijstje het puntje i toe te voegen en daarin dus ook het niet gebruiken van vuurwerk als een kwaliteitscriterium te zien. Waarop de gemeente dus beslist of een evenement een vergunning krijgt of niet.

De Bossche Groenen is kritisch op evenementen in of in de nabijheid van natuur. Maar evenementen in stedelijk gebied hebben evengoed een enorme impact  op de samenleving, zeker wanneer een buurt erg vaak aan de beurt is, zoals de binnenstad. Wij vinden het daarom van belang dat de raad, maar ook wijkraden, natuurorganisaties en omwonenden daar ook maximaal inspraak in hebben. Het moet namelijk wel een feestje blijven.

Lees het artikel in het Brabants Dagblad (23-09-2019)

Beeld © Dtv

Gerelateerde berichten