Een klimaatbos voor alle Bosschenaren

Een klimaatbos voor alle Bosschenaren

Wist je dat bomen CO₂ opslaan terwijl ze groeien? Daarmee spelen bomen en bossen een grote rol voor het klimaat. Samen een groot klimaatbos aanplanten in onze gemeente, dát is wat we willen bij De Bossche Groenen.

Zo’n groot en groen ‘klimaatbos’ draagt behalve aan een beter klimaat ook bij aan een betere leefomgeving! We krijgen er een mooi gebied om te recreëren bij, we krijgen schonere lucht én het helpt de biodiversiteit. De Bossche Groenen ziet concrete kansen; Een deel van de 685 hectare grond die momenteel door de gemeente verpacht wordt voor -deels intensieve- landbouw (veevoer, mais-teelt), zou ook geschikt zijn om een klimaatbos voor álle Bosschenaren op aan te planten. Er worden steeds meer woningen in onze gemeente gebouwd en dat vraagt ook om het uitbreiden van groene gebieden rond de stad. Gebieden die van waarde zijn voor klimaat, leefklimaat, natuur en recreatie.

Tal van gemeenten gingen ons voor met de aanleg van een klimaatbos: onder andere Biddinghuizen, Deventer en Uden. Wij willen in onze gemeente een grote stap zetten in de goede richting: een klimaatbos met minstens 100.000 bomen en struiken. Een bos als achtertuin voor alle inwoners, dat is iets om trots op te zijn!

Voor de Commissie Omgeving van september heeft ons commissielid Engeli Kummeling de bespreeknotitie ‘Aanleg Klimaatbos’ ingediend. We zijn benieuwd of onze collega’s in de raad ons voorstel willen steunen.

Lees de bespreeknotitie hier.

Lees de motie Klimaatbos voor de raadsvergadering van 8 oktober hier

Gerelateerde berichten