Zuid-Willemsvaart & Kanaalboulevard

Zuid-Willemsvaart & Kanaalboulevard

Het Zuid-Willemspark is een prachtige kans voor Den Bosch om een aantrekkelijke, groene verbindings- en verblijfszone in de binnenstad te creëren voor iedereen. Maar met het afwijken van de oorspronkelijke plannen voor deze groene verblijfszone, wordt er meer aan dat plan getornd in plaats van eraan gewerkt.

In plaats van een park aan te leggen en te investeren in een aangenaam verblijfsklimaat legt het college parkeerplaatsen aan en kapt het bomen. Dat is niet in lijn met met wat de stad en deze ‘groenste coalitie ooit’ als ambitie heeft uitgesproken. Het college lost bovendien het probleem van hardrijden niet op,  waardoor de onveiligheid blijft. Dat wil je niet in park!  Wij willen investeren in de leefbaarheid voor de inwoners  en het verblijfsklimaat in het Zuid-Willemspark.

De Bossche Groenen is geen voorstander van de keuzes van het College en vraagt in de komende commissie Omgeving middels een bespreeknotitie naar het standpunt van de andere partijen over het afwijken van de oorspronkelijke plannen en het doel van de herinrichting van de Zuid-Willemsvaart, Lees de bespreeknotitie hier.

Beeld: gemeente ‘s-Hertogenbosch

Lees meer over dit onderwerp.

Gerelateerde berichten

Maak een opmerking