Kanaalboulevard versus Zuid-Willemspark

Kanaalboulevard versus Zuid-Willemspark

Het college gaat na vijf jaar dan eindelijk aan de slag met de eerste fase herinrichting Zuid-Willemsvaart. Het nu voorliggende ontwerp stelt echter teleur. Van het Handboek en inrichtingsplan Binnenstadsring, dat in 2014 door de raad is vastgesteld, wordt op vier belangrijke punten sterk afgeweken.

We nemen u even mee: In het Handboek en inrichtingsplan wordt een beeld geschetst van een autoluwe, groene inrichting van de binnenstadsring met een 30 km/u regime en wandelboulevard, aansluitend op de toekomstige inrichting van het Zuid-Willemspark.


Foto: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

Door het loslaten van deze uitgangspunten zal er aan de praktijksituatie aan de Zuid-Wilemsvaart nu weinig tot niets veranderen. Zo blijft het parkeren langs het Zuid-Willemspark in stand. Er wordt gekozen voor asfalt, maar het college geeft ook aan dat het nadeel hiervan is dat het geen remmend effect heeft en dat naast de positieve effecten van de aanleg van drie sluisjes op de rijsnelheid, deze in een rustige periode (’s nachts) bij weinig verkeersaanbod minder tot geen effect hebben op de rijsnelheid.

Voor de sluisjes moeten zes waardevolle structuurbomen worden gekapt. Dit is in strijd is met de uitgangspunten van het Bomenbeleidsplan. Hierin staat behoud en bescherming van bomen centraal. Dat vier van de zes bomen ziek zouden zijn is een gelegenheidsargument!

Door af te wijken van het Handboek ontstaat volgens ons geen prettig verblijfsgebied in het Zuid-Willemspark en blijft de auto voorrang krijgen op voetganger en recreant. Door het in stand houden van de parkeerplaatsen en de aanleg van sluisjes kan er geen wandelpad meer worden gerealiseerd.

Foto: Gemeente ‘s-Hertogenbosch

 

Het Zuid-Willemspark is een prachtige kans voor Den Bosch om een aantrekkelijke, groene verbindings- en verblijfszone in de binnenstad te creëren voor iedereen. Maar op deze manier wordt er meer aan dat plan getornd in plaats van eraan gewerkt. Wij wilden een park met lommerrijke bomenlanen waar je onder kunt flaneren, met terrasjes waar het prettig toeven is.

In plaats van een park aan te leggen en te investeren in een aangenaam verblijfsklimaat legt het college parkeerplaatsen aan en kapt het bomen. Dat is niet in lijn met met wat de stad en deze ‘groenste coalitie ooit’ als ambitie heeft uitgesproken. Het college lost bovendien het probleem van hardrijden niet op,  waardoor de onveiligheid blijft. Dat wil je niet in park! Wat heeft het college gedaan met de prachtige ideeën die uit flessenpost naar voren zijn gekomen? Geen enkele creativiteit. Hier worden tonnen gemeenschapsgeld gespendeerd met een minimaal effect op de leefbaarheid voor de inwoners van de stad en het verblijfsklimaat in het Zuid-Willemspark.

De fractie van De Bossche Groenen begrijpt niet dat deze GroenLinks wethouder kiest voor bomenkap en het faciliteren van de autobezitter. Het ‘groenste college ooit’ laat hier wederom een steek vallen. De Bossche Groenen gaat de gemeenteraad proberen te overtuigen dat met het herinrichten van Zuid-Willemsvaart moet worden vastgehouden aan de oorspronkelijke uitgangspunten: een mooie groene long en een prettig verblijfsgebied. Een positieve opwaardering van dit deel van de binnenstad.

Wordt vervolgd dus!

Gerelateerde berichten
Opmerkingen
  • Leo van Hemert
    Beantwoorden

    Hoi,
    Inderdaad de gemeente had anders beslist betreffende de bestrating en parkeren. Alleen de bewoners hebben veel overlast (geluids en trillingen) als er daadwerkelijk klinkers komen. Zolang er alleen wordt geroepen 30 km zone en alleen de inrichting het enige obstakel qua handhaving is blijft dit een probleem. Overigens zullen de sluizen de snelheid er niet uithalen. Men gaat niet handhaven op 30 km zegt men. Wat betreft de parkeerplaatsen, zolang er geen oplossing is voor de bewoners om elders in de omgeving (b.v. parkeergarage St. Josephstraat) te parkeren zullen er parkeerplaatsen moeten komen. Het is wel een hoop weggegooid geld om over een paar jaar alles weer open te gooien.

Maak een opmerking