Hou het Prins Hendrikpark groen!

Hou het Prins Hendrikpark groen!

Hou het Prins Hendrik Park groen!

Parken hebben een belangrijke functie voor de wijk. Voor de mens, en voor de natuur. Wie daar aan twijfelt, moet maar eens gaan kijken bij het Prins Hendrik Park. De stad heeft ook een woningbouwopgave. Daar sluit De Bossche Groenen niet de ogen voor. Maar wij zijn van mening dat lelijke plekken mooier moeten worden gemaakt. En niet andersom. Parken moeten naar ons idee dus zo veel als mogelijk worden ontzien.

Op dit moment wordt er weer gesproken over nieuwbouw op de locatie Brabantbad. Het bestemmingsplan uit 2010 maakt woningbouw mogelijk, maar er is nog geen definitief besluit over genomen. De Bossche Groenen ziet het liefst de toekomstige bebouwing zo veel als mogelijk opgeschoven naar de Van Grobbendoncklaan, zodat het park park kan blijven en iedereen er plezier van kan hebben. Dat zou naar ons idee het beste kunnen wanneer het Esso tankstation verdwijnt en het hele bouwplan opschuift naar de weg. De toekomstige bewoners zullen ook liever geen tankstation aan de voet van de flat willen, vanwege stankoverlast en veiligheidsrisico’s.

In het verleden hebben bouwplannen op deze locatie op veel weerstand uit de omgeving kunnen rekenen. Omwonenden stellen – naar ons idee terecht- de kwaliteit van het park ter discussie. Daarom lijkt het De Bossche Groenen wijs om deze keer zo veel als mogelijk samen met (vertegenwoordigers van) omwonenden aan tafel te gaan om samen tot een gedragen plan te komen. Daarover hebben we schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W.

Gerelateerde berichten