Geen Glyfosaat meer op gemeentegronden!

Geen Glyfosaat meer op gemeentegronden!

Jeuh! Glyfosaat wordt verboden op Bossche pachtgronden!

Het gebruik van glyfosaat geeft onaanvaardbare risico’s voor insecten, het bodemleven en onze gezondheid.
De wethouder en de meeste partijen in de Bossche gemeenteraad zijn dat met ons eens, zo bleek donderdagavond tijdens de bespreking van onze discussienotitie met de gemeenteraad.

Wethouder Roy Geers zei dat dit bestrijdingsmiddel vanaf 2020 niet meer gebruikt mag worden op pachtgronden van de gemeente (685 hectare). En daar zijn we blij mee! Dit is weer een goede stap in de richting van meer natuurvriendelijke landbouw.

Gerelateerde berichten